Αυξήθηκαν στα 5 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

Αυξήθηκαν στα 5 δισ. οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

Μικρή αύξηση, της τάξης των 400 χιλιάδων ευρώ, σημείωσαν το Ιούλιο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τους ιδιώτες, φτάνοντας τα 4,959 δισ. ευρώ έναντι 4,595 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών για την εξέλιξη των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης.

Στο ποσό δεν υπολογίζονται οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι μεγαλύτερες οφειλές αφορούν υποχρεώσεις των ασφαλιστικών Οργανισμών, που ανήλθαν σε 2,457 δισ. ευρώ έναντι 2,340 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Αυτές των νοσοκομείων έφτασαν τα 1,179 δισ. ευρώ έναντι 1,114 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης τα 315 εκατ. ευρώ έναντι 298 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων προς τους φορολογούμενους, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, ανήλθαν σε 781 εκατ. ευρώ έναντι 733 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου συνδέεται με την πρώτη αξιολόγηση για την εφαρμογή του νέου προγράμματος και τα προαπαιτούμενα του φθινοπώρου. Προβλέπεται ότι η εκταμίευση 3 δισ. ευρώ για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου θα προσφέρει μεγάλη ανάσα ρευστότητας στην εγχώρια αγορά που επιβαρύνεται σημαντικά από τα capital controls.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια από τα υψηλά επίπεδα των 8-9 δισ. ευρώ που ανέρχονταν στις αρχες της δεκαετίας. Τον Δεκέμβριο του 2011 ανέρχονταν σε 7,755 δισ. ευρώ, ενώ ήταν 8,841 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2012. Αντίστοιχα, τον Δεκέμβριο του 2013 περιορίστηκαν στα 4,251 δισ. ευρώ και σε 3,019 δισ. ευρώ το Δεκεμβριο του 2014.