Νέα παράταση, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018, στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για μεταποίηση

Νέα παράταση, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2018, στην ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για μεταποίηση

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιεί ότι παρατείνονται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2018 οι προθεσμίες της ηλεκτρονικής υποβολής των φακέλων υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Ειδικότερα η παράταση αφορά στη Δράση 4.2.1 που αφορά την μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό γεωργικό προϊόν και στη Δράση 4.2.2 που αφορά μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τελικό μη γεωργικό προϊόν. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και στις δύο δράσεις ξεκινά από 600.000 ευρώ και φτάνει για τη Δράση 4.2.1 στα 5.000.000 ευρώ και για τη Δράση 4.2.2 στα 3.000.000 ευρώ.

∆ράση 4.2.1: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).
Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιµους κλάδους
α) Κρέας – πουλερικά – κουνέλια.
β) Γάλα.
γ) Αυγά.
δ) Σηροτροφία – µελισσοκοµία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
ε) Ζωοτροφές.
στ) ∆ηµητριακά.
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
η) Οίνος.
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εµπορία ανθέων)
ια) Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά.
ιβ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Διαβάστε την τροποποιημένη προκήρυξη της Δράσης

∆ράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µη γεωργικό προϊόν).
Η αίτηση στήριξης αφορά σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιµους κλάδους.
α) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.
β) Ζυθοποιία.
γ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).
δ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.
ε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων.
στ) Μονάδες παραγωγής αποσταγµάτων από οπωροκηπευτικά ή αµπελοοινικής προέλευσης.
ζ) Μονάδες µεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσµετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από µαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).
η) Μονάδες παραγωγής εµπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.
θ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συµπυκνωµάτων αυτής.
ι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειµµάτων και απορριµµάτων βιοµηχανικών ειδών διατροφής.
ια) Παραγωγή Βάµβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.
ιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

agrotypos.gr