Η έκδοση 10ετούς ομολόγου Ιούνιο 2018 και η δυνατότητα αγοράς χρέους από τις ελληνικές τράπεζες…το επόμενο μεγάλο στοίχημα

Η έκδοση 10ετούς ομολόγου Ιούνιο 2018 και η δυνατότητα αγοράς χρέους από τις ελληνικές τράπεζες…το επόμενο μεγάλο στοίχημα

Λογικά κάποια στιγμή οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα αγοράς μακροπρόθεσμου ελληνικού χρέους.
Όχι δεν θα είναι η έκδοση 7ετούς ομολόγου ύψους 3 δισεκ. και με επιτόκιο 3,5% με 3,6% στις 23 Ιανουαρίου 2018 η μεγάλη πρόκληση του 2018.
Δεν θα είναι και η εκτιμώμενη σημαντική αναβάθμιση της Ελλάδος από την Satndard and Poor’s στις 19 Ιανουαρίου 2018.
Δεν θα είναι η επόμενη δημοπρασία ομολόγων περί τον Απρίλιο του 2018 με έκδοση 18μηνων zero coupon ύψους 2 ή 3 δισεκ. ευρώ.
Η μεγάλη δοκιμασία της Ελλάδος θα είναι η έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου – ίσως να είναι 10,5 ετών – με στόχο να αντληθούν 3 δισεκ. περί τον Ιούνιο του 2018.
Εάν είναι νέα έκδοση τότε θα πρόκειται για ένα ηχηρό μήνυμα στις αγορές ότι η Ελλάδα μπορεί να εκδώσει νέο ομόλογο αναφοράς.
Εάν είναι re opening δηλαδή επανέκδοση τότε στόχος θα είναι το καλό επιτόκιο.
Με βάση όλες τις ενδείξεις εάν δεχθούμε ότι η απόδοση του 10ετούς Πορτογαλικού ομολόγου θα είναι στο επόμενο διάστημα μεταξύ 1,8% με 2% αυτό σημαίνει ότι η ελληνική 10ετία θα μπορούσε να βγει τον Ιούνιο του 2018 στο 3,5% στο καλύτερο σενάριο με 4% σε ένα λογικό σενάριο.
Η έκδοση 10ετούς ομολόγου θα είναι πιστοποίηση ότι η Ελλάδα έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των αγορών, όσο πιο μακροπρόθεσμη η έκδοση τόσο μεγαλύτερη η εμπιστοσύνη.
Το βασικό ζητούμενο όμως εδώ είναι το εξής.
Η Ελλάδα θα δανείζεται στην 10ετία στο 3,5% με 4% και ο ESM δανείζει την Ελλάδα στο 0,89%.
Τι σημαίνει αυτό;
Ότι η πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων στα δάνεια του EFSF ελαχιστοποιείται έως μηδενίζεται.
Για την ελληνική αγορά ομολόγων η μεγάλη πρόκληση θα είναι η νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου τον Ιούνιο του 2018.
Όμως μια μεγάλη πρόκληση θα είναι η ΕΚΤ να επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να αγοράζουν μακροπρόθεσμο ελληνικό χρέος.
Σε σύνολο 25,5 δισεκ. ελληνικού χρέους σε κυκλοφορία πλην των ομολόγων που έχουν απομείνει στο PSI+ από το swap
– Οι ξένοι κατέχουν 11 δισ. ή το 43% των ομολόγων σε ελεύθερη κυκλοφορία.
– Οι ξένοι κατέχουν επίσης 6,8 δισεκ. έντοκα σε σύνολο 14,9 δισεκ.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στις τελευταίες δημοπρασίες σχεδόν το 70% των εκδόσεων καλύπτεται από ξένους επενδυτές.
-Οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν ελληνικά μακροπρόθεσμα ομόλογα πλην των εντόκων περίπου 3,68 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΚΤ  δεν ενέκρινε αγορές κρατικών ομολόγων από τις ελληνικές τράπεζες, έως τώρα και ούτε θα το εγκρίνει και τους επόμενους μήνες.
Ωστόσο εάν οι ελληνικές τράπεζες μπορούσαν να αγοράσουν ελληνικό χρέος μακροπρόθεσμης διάρκειας θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν τα περιθώρια και τις πηγές εσόδων τους.
Λογικά κάποια στιγμή οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα αγοράς μακροπρόθεσμου ελληνικού χρέους.