Νέες προσλήψεις στο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Νέες προσλήψεις στο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Νέες προσλήψεις στο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Susceptibility of European Tuta absoluta populations to DuPont insecticides active ingredients (DPX-E2Y45 35WG, DPX-HGW86 10OD, Steward® 30WG and DPX-RDS63 35WG)».

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Φυσικό πρόσωπο, Πτυχιούχο Τεχνολόγο Γεωπονίας ΤΕ, ελεύθερο επαγγελματία για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών

•    ανάπτυξη φυτών

•    ανάπτυξη πληθυσμών Tuta absoluta,

•    διενέργεια βιοδοκιμών με τις μεθόδους που αναφέρονται στην σχετική σύμβαση με την εταιρία DuPont de Nemours (France) SAS,

•    αξιολόγηση και μερική επεξεργασία των αποτελεσμάτων

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ