Δουλευει το διήμερο το Εθνικό Τυπογραφείο

Δουλευει το διήμερο το Εθνικό Τυπογραφείο

Με απόφαση που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης εγκρίθηκε η λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου και η έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Αυγούστου 2015, λόγω εκτάκτων αναγκών.

by news.gr

Τα παραπάνω ορίζονται στο ΦΕΚ 1818 τεύχος Β με θέμα «Έγκριση λειτουργίας Εθνικού Τυπογραφείου και έκδοσης Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Αυγούστου 2015».