Πρώτη παρουσίαση των Θέσεων της Πολιτικής Επιτροπής του ΝΑΡ για το 4ο Συνέδριο

Πρώτη παρουσίαση των Θέσεων της Πολιτικής Επιτροπής του ΝΑΡ για το 4ο Συνέδριο

Μετά τη δημοσίευση των Θέσεων της ΠΕ για το 4ο Συνέδριο του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, οι Οργανώσεις Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση Πρώτης Παρουσίασης των Θέσεων.

Η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου στις 8.30 μ.μ. στο αίθριο της Στοάς του Βιβλίου-Polis Art cafe, Πεσμαζόγλου 5 και Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το περιεχόμενο και οι βασικές κατευθύνσεις του κειμένου των Θέσεων και αναλύθηκαν οι στόχοι και η πορεία προς το 4ο Συνέδριο της οργάνωσης. Ομιλητές ήταν μέλη της ΠΕ και της Επιτροπής Θέσεων του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, ενώ έχουν προσκληθεί αγωνιστές του εργατικού και λαϊκού κινήματος και της Αριστεράς.