Μεγάλη Πέμπτη

Μεγάλη Πέμπτη

Εις την είσοδο της τρομερής, άχρονης και αχανούς Μεγάλης Πέμπτης ο αμνός ή ο βοσκός είχαν γράψει : «Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω μοι την θύρα».

ΣΤAΘΗΣ Σ.

Κι έτσι, όσοι έμειναν απέξω, δεν εγνώριζαν τι ήταν και υπήρχε μέσα. Κι απ’ όσους έμπαιναν μέσα ουδείς εξήρχετο ποτέ κι ουδείς ουδέποτε εξήλθε για να πει στους θύραθεν τι ήταν και υπήρχε έσωθεν.

Επωφελούμενοι του μυστηρίου τούτου οι Φύλακες επήραν και εχώρισαν τον ξύπνιο απ’ τον ύπνο, τη ζωή από τον θάνατο, τον εργάτη απ’ τον αφέντη, την πίστη από τη γνώση και το μισό από το άλλο του μισό. Κι έτσι το άρρητο ένα έμεινε άρρητο και το άπειρον πόθος ασίγαστος.

Από την κάννη των όπλων ανθίζει η ελευθερία που η κάννη των όπλων σκοτώνει.

Αύριο, ξημερώνει Μεγάλη Παρασκευή…

topontiki.gr