Ενδιαφέρον για την «Μεταλλουργική Ηπείρου»

Ενδιαφέρον για την «Μεταλλουργική Ηπείρου»

Ενδιαφέρον για την απόκτηση του ενεργητικού της «Μεταλλουργική Βιομηχανίας Ηπείρου” (ΜΒΗ), της βιομηχανίας που «έκοβε» για λογαριασμό της ΤτΕ τα κέρματα του ευρώ, εκδηλώθηκε στο πλαίσιο του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αγορά του συνόλου του ενεργητικού της.

Η «Μεταλλουργική Ηπείρου” τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και αδυνατούσε να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, προμηθευτές και εργαζόμενους. Έφθασε σε σημείο να μην μπορεί να λειτουργήσει και τον Νοέμβριο του 2016 τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά αποτελέσματα (2015) είχε πωλήσεις 1,6 εκατ.ευρώ (από 8,8 εκατ. το 2009), σύνολο υποχρεώσεων 8,7 εκατ.ευρώ (με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7,5 εκατ. ευρώ), αρνητικά ίδια κεφάλαια 1,8 εκατ.ευρώ και ζημιές μετά από φόρους 1,3 εκατ.ευρώ.

Ο ειδικός εκκαθαριστής (ΣΟΛ ΑΕ) προχώρησε στη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού , με τη σχετική προθεσμία κατάθεσης προσφορών να εκπνέει στις 14 Ιουλίου. Ο διαγωνισμός αφορούσε στο σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας, το οικόπεδο και η μονάδα παραγωγής στο ακριτικό Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα αποθέματα πρώτης ύλης, τα αυτοκίνητα, τα γραφεία κλπ.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, κατατέθηκε φάκελος με μια προσφορά ο οποίος αποσφραγίστηκε στις 18/7. Ακολούθησε η σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης, όπως προβλέπεται από το νόμο. Η έκθεση  εστάλη στον μέτοχο της (την Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων ΑΒΕΕ, η οποία έχει μοναδικό μέτοχο το ΥΠΟΙΚ και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας) και τελεί υπό αξιολόγηση.

Η ηπειρώτικη βιομηχανία που ιδρύθηκε το 1979 και μερικά χρόνια αργότερα, το 1983, κρατικοποιήθηκε επί ΠΑΣΟΚ. Πέρασε στον έλεγχο της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (πρώην ΕΒΟ που συγχωνεύτηκε με την ΠΥΡΚΑΛ) αναλαμβάνοντας συμβόλαια παραγωγής για τον Ελληνικό Στρατό, κυρίως κάλυκες και βολίδες.

Το 1998 ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εκσυγχρονίστηκε με επενδύσεις 5 εκατ.ευρώ, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη σύμβαση προμήθειας των δισκίων χαλκονικέλιου, από τα οποία το Νομισματοκοπείο παρήγαγε τα εγχώρια κέρματα του ευρώ μετά την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. Η παραγγελία αρχικά ήταν μεγάλη, πάνω από 700 εκατομμύρια τεμάχια, λόγω των αναγκών αντικατάστασης της δραχμής με το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Μετά την κυκλοφορία του ευρώ, οι παραγγελίες προς την ΜΒΗ μειώθηκαν σε 100 εκατομμύρια κατά μέσο όρο ετησίως και εν τέλει περιορίστηκαν μόλις στα 20-30 εκατομμύρια τεμάχια τον χρόνο.

Capital.gr