Το ΤΕΕ Αιτ/νίας “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ”

Το ΤΕΕ Αιτ/νίας “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ”

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας θα ήθελε να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες του Νομού Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με το πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ΄Οίκον ΙΙ” , ότι δεν έχει τεθεί σε ισχύ ακόμη.

Πιο συγκεκριμένα:

α. ∆εν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες τεχνικές οδηγίες, ενώ εκκρεμεί η επικαιροποίηση των λογισμικών βάσει αυτών και η πιστοποίηση τους από το αρμόδιο Υπουργείο.
β. ∆εν έχει υλοποιηθεί ακόμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα.
γ. ∆εν έχουν αξιολογηθεί οι προτάσεις των τραπεζών, που δηλώσαν συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα.

Συνεπώς, δεν είναι εφικτή η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο «Εξοικονομώ κατ΄Οίκον ΙΙ” την παρούσα χρονική στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εξαπάτησής τους από επιτήδειους και για το σκοπό αυτό τους προτρέπει να συμβουλεύονται τους ∆ιπλωματούχους Μηχανικούς ή πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές για την περαιτέρω σχετική ενημέρωσή τους.