ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

  • |

 

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές

οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, ότι υποχρεούνται, μέχρι τις  30 Απριλίου 2022, να προβούν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, προς αποτροπή κινδύνου πυρκαγιάς και της γρήγορης  επέκτασης της.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

Α. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

Β. Κλάδεμα του φυλλώματος  των δέντρων από το έδαφος, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% του φυλλώματος.

Γ. Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων υλικών ή αντικειμένων τα οποία μπορούν να αποτελέσουν εστία πυρκαγιάς.

Δ. Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, επικαρπωτών ή μισθωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, θα διενεργείται αυτεπάγγελτος καθαρισμός από τον Δήμο Αγρινίου ενώ θα εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις με την επιβολή χρηματικού προστίμου στους υπόχρεους.

 

Ο Δήμος Αγρινίου προσβλέποντας στη συνεργασία των δημοτών του, καλεί τους ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές οικοπέδων, να ανταποκριθούν έγκαιρα στην υποχρέωση τους για καθαρισμό των οικοπέδων τους, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και να υπάρξει προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της περιουσίας των πολιτών, με ταυτόχρονη διασφάλιση του περιβάλλοντος.

 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  (Τηλ. επικοινωνίας: 26413-60627-630-636)

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος