Μηνιαίος μισθός κάτω από 1.000 ευρώ για 6 στους 10 εργαζομένους

Μηνιαίος μισθός κάτω από 1.000 ευρώ για 6 στους 10 εργαζομένους

  • |

Αύξηση κατά 80.410 άτομα των χαμηλόμισθων εργαζομένων κατέγραψε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας μεταξύ του 2014 και του 2015, με αποτέλεσμα οι αμειβόμενοι με «καθαρό» μισθό κάτω των 1.000 ευρώ να φτάσουν στο 63,17% (1.023.093 άτομα) από 61,56% (942.683 άτομα) που ήταν στο σύνολο των απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα.

Οπως προκύπτει από τις καταστάσεις προσωπικού που υπέβαλαν οι επιχειρήσεις στο ΣΕΠΕ, το 2015 αυξήθηκε ο αριθμός των δηλωμένων εργαζομένων κατά 5,79% ή κατά 88.666 άτομα (1.619.845 άτομα από 1.531.179), αλλά, ταυτόχρονα, αυξήθηκε και ο αριθμός των χαμηλά αμειβομένων κατά 80.410 άτομα (ποσοστό +8,53%).

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με την Ημερησία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αυξήθηκαν κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις, δείχνει ότι η κρίση στην αγορά και στην απασχόληση συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό και το 2015.
Ο «χάρτης» των μισθών

Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία, αυξήθηκαν κατά 29.792 άτομα (+8,92%) οι εργαζόμενοι με καθεστώς μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασία φτάνοντας τους 363.710 (ποσοστό 22,45% στο σύνολο) από 333.918 (ποσοστό 21,81%).

Αύξηση κατά 18.153 άτομα και σε ποσοστό 13,24% (στα 155.266 από 137.113 άτομα) καταγράφηκε στους αμειβόμενους με μισθό από 501 – 600 ευρώ, κατά 14.511 άτομα και ποσοστό 10,56% (151.887 από 137.376) με μισθό 601 – 700 ευρώ, κατά 10.339 άτομα και σε ποσοστό 8% (139.596 από 129.257) με μισθό από 701 – 800 ευρώ, κατά 5.343 άτομα και σε ποσοστό 4,84% (115.777 από 110.434) με μισθό από 801 – 900 ευρώ και λιγότερο (κατά ποσοστό 2,40%) οι αμειβόμενοι με μισθό από 901 – 1.000 ευρώ (96.857 άτομα).

Μικρότερη (από 0,90% έως 5%) ήταν η αύξηση των εργαζομένων που είχαν αμοιβές πάνω από 1.200 ευρώ, ενώ οι αμειβόμενοι με μισθό πάνω από 3.000 ευρώ έφτασαν τους 50.128 (από 47.725) αποτελώντας, ωστόσο, μόλις το 3,09% του συνολικού αριθμού των απασχολουμένων. Να σημειωθεί ότι 53.877 εργαζόμενοι δηλώθηκαν ως απασχολούμενοι σε περισσότερες από μία1 επιχειρήσεις (για τον λόγο αυτό ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων ήταν 1.673.732) ενώ ο μέσος όρος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών στο σύνολο των εργαζομένων ήταν 1,651 δισ. ευρώ (από 1,595 δισ. ευρώ), δηλαδή αυξημένος κατά 3,47%.
Οι επιχειρήσεις

Στη διάρκεια του 2015 αυξήθηκε κυρίως ο αριθμός των μικρών επιχειρήσεων με προσωπικό από 1 – 10 άτομα (επιπλέον 6.321 επιχειρήσεις σε σύνολο 7.872 νέων επιχειρήσεων).

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μαζί με τα παραρτήματά τους και συμπεριλαμβανομένων των ΝΠΙΔ, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, έφτασαν τις 222.281 και οι το 55% των εργαζομένων είχε απασχόληση σε επιχείρηση έως 49 ατόμων. Στον ιδιωτικό τομέα οι επιχειρήσεις ήταν 219.713 και στο σύνολο των 222.284, οι 124.615 (ποσοστό 56%) ήταν ατομικές επιχειρήσεις.
Κάτω από 35 ώρες την εβδομάδα εργάστηκε το 30% των εργαζομένων

Το 30% των εργαζομένων εμφανίζεται στις καταστάσεις προσωπικού ότι εργάστηκε το 2015 για λιγότερες από 35 ώρες την εβδομάδα. Πάνω από 35 ώρες δηλώθηκε ότι απασχολούνταν 1.127.257 εργαζόμενοι (το 69,59%).

Σε ό,τι αφορά τις ηλικίες των εργαζομένων, καταγράφηκε αύξηση κατά 7.054 άτομα των νέων ηλικίας έως 24 ετών, κατά 4.989 άτομα στις ηλικίες 25 ? 29 ετών, κατά 25.941 άτομα στις ηλικίες 30 ? 44 ετών, κατά 49.208 στις ηλικίες 45 ? 64 ετών και μόλις κατά 1.114 άτομα για τους άνω των 64 ετών. Το 49,57% των απασχολουμένων, ωστόσο, είναι μεταξύ 30 και 44 ετών…