Εγκύκλιος Πετρόπουλου: Η ανώτατη σύνταξη για δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς είναι τα 768 ευρώ

Εγκύκλιος Πετρόπουλου: Η ανώτατη σύνταξη για δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς είναι τα 768 ευρώ

  • |

Ηλίας Παναγιωτίδης

Οι περισσότερες «έξτρα» εισφορές που κατέβαλαν μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του μέσου μηνιαίου εισοδήματος με βάση το οποίο θα υπολογίζεται η προσωρινή σύνταξη.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος για τους συνταξιοδοτούμενους επιστήμονες η προσωρινή σύνταξη θα αντιστοιχεί στο 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος εντός του 12μηνου που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης ενώ στις περιπτώσεις που η καταβαλλόμενη εισφορά δεν είναι συνάρτηση του μηνιαίου εισοδήματος θα γίνεται αναγωγή της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς σε μηνιαίο εισόδημα με 3 «μπόνους» και 3 «κόφτες».

Τα 3 «μπόνους»

Τα επιπλέον ποσά που θα συνυπολογίζονται στο εισόδημα είναι:

  • Η πρόσθετη εισφορά 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των Π.Δ. 124/1993, Π.Δ. 125/1993 και Π.Δ. 126/1993, δηλαδή μηνιαίως €13,87 (€693,35 x 2%) που καταβάλλουν, από την 1/7/2011, οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ οι οποίοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.
  • Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν παρακρατηθεί έναντι της καταβολής δώρων και επιδόματος αδείας στους έμμισθους ασφαλισμένους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα (ισχύει για όσους κατά το τελευταίο 12μηνο ασφάλισης είχαν ασφάλιση μισθωτού και ελεύθερου επαγγελματία).
  • Η πρόσθετη εισφορά για την Ειδική Προσαύξηση (ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας) και τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων (ύψους 1% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας) που έχουν καταβληθεί έως τα τέλη του 2015 (οι σχετικές κρατήσεις έχουν καταργηθεί αναδρομικά από την 1/1/2016).

Οι 3 «κόφτες»

Ως «κόφτες», ωστόσο, θα ισχύουν:

  • Το ποσό των 768 ευρώ που είναι, με βάση το νέο Ασφαλιστικό, το ανώτατο όριο της προσωρινής σύνταξης.
  • Η καταβαλλόμενη εισφορά των 10 ευρώ το μήνα υπέρ ΟΑΕΔ δεν αποτελεί εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης.
  • Δεν θα δίνεται δεύτερη προσωρινή σύνταξη σε συνταξιούχους που λαμβάνουν ή έχουν υποβάλλει αίτηση για να λάβουν σύνταξη γήρατος με τις ειδικές διατάξεις (β’ σύνταξη).

Παραδείγματα

1ο: Παλαιός ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα υποβάλλει αίτηση για τη λήψη προσωρινής σύνταξης (δικαίωμα πλήρους σύνταξης γήρατος), η οποία θα υπολογιστεί με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016. Αν συνολικά, το 12μηνο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές ύψους €2.509,97 (€249,61 x 7 + €152,54 x 5), το μέσο μηνιαίο εισόδημα ανέρχεται σε €1.045,82 (€2.509,97 δια του 20% και στη συνέχεια δια του 12), και η προσωρινή σύνταξη σε €522,91 (50% x €1.045,82).

2ο: Παλαιός ασφαλισμένος του ΤΣΜΕΔΕ υποβάλλει αίτηση για προσωρινή σύνταξη η οποία θα υπολογιστεί με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016. Ο ασφαλισμένος παρείχε εξαρτημένη εργασία με αποδοχές €2.500,00 μηνιαίως, και έλαβε Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας. Οι συντάξιμες αποδοχές του Αυγούστου 2015 και Απριλίου 2016 διαμορφώνονται σε €3.750,00 (€2.500,00 μηνιαίες αποδοχές και €1.250,00 Επίδομα Αδείας ή Δώρο Πάσχα), του Δεκεμβρίου 2015 σε €5.000,00 (€2.500,00 μηνιαίες αποδοχές και €2.500,00 Δώρο Χριστουγέννων), ενώ τους λοιπούς 9 μήνες οι συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται σε €2.500,00. Συνεπώς, ο μέσος όρος των συντάξιμων αποδοχών του 12μηνου ανέρχεται σε €2.916,67 [(€2.500,00 x 9 + €3.750,00 x 2 + €5.000.00)/12], και συνεπώς η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε €1.458,36 (50% x €€2.916,67). Δεδομένου όμως ότι υπερβαίνει το ανώτατο όριο ο ασφαλισμένος θα λάβει ως προσωρινή σύνταξη το ποσό των €768,00.

 

Πηγή: imerisia.g