Πώς το κόλπο των «εικονικών προσλήψεων» μειώνει τους φόρους των επιχειρήσεων

Πώς το κόλπο των «εικονικών προσλήψεων» μειώνει τους φόρους των επιχειρήσεων

  • |

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχει λάβει το φαινόμενο των «εικονικών προσλήψεων εργαζομένων». Πρόκειται για ένα φαινόμενο, όπου ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, κυρίως ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, καθώς και ΕΠΕ που θεωρείται δεδομένο ότι θα κληθούν να πληρώσουν πέραν των φόρων και ασφαλιστικές εισφορές, προτείνουν συνήθως σε άνεργα φιλικά ή συγγενικά πρόσωπα εμπιστοσύνης να τους εμφανίσουν στη μισθολογική κατάσταση της επιχείρησης πληρώνοντας τις εισφορές που τους αναλογούν.

Όπως εξηγεί η Καθημερινή, το φιλικό ή το συγγενικό πρόσωπο, δεδομένου ότι η πρόσληψη είναι εικονική, μπορεί να μην εξασφαλίζει μισθό, κερδίζει όμως πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ένσημα. Ειδικά τα τελευταία είναι απαραίτητα, πλέον, μετά την πρόσφατη αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, καθώς με λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης οι πιθανότητες να εξασφαλίσει κάποιος σύνταξη μεγαλύτερη από 450 – 500 ευρώ είναι πολύ περιορισμένες. Τι κερδίζει ο εργοδότης, από την άλλη πλευρά; Μία επαγγελματική δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και η οποία του εξασφαλίζει μείωση τόσο του φόρου εισοδήματος όσο και των ασφαλιστικών εισφορών.

Παράδειγμα

Ενδεικτικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα: Εργοδότης προχωρεί σε εικονική πρόσληψη για μισθό της τάξεως των 586 ευρώ μεικτά. Η δαπάνη που εμφανίζεται κάθε μήνα στα βιβλία της εταιρείας είναι 732,5 ευρώ με την προσθήκη των εργοδοτικών εισφορών. Από αυτά, η πραγματική δαπάνη για τον εργοδότη ανέρχεται στα 94 ευρώ για τις εισφορές του εργαζομένου και στα 146 ευρώ για τις εργοδοτικές εισφορές, δηλαδή συνολικά στα 240 ευρώ μηνιαίως. Πληρώνοντας 3.360 ευρώ τον χρόνο, ο εργοδότης εγγράφει στα βιβλία του μια δαπάνη της τάξεως των 10.255 ευρώ. Και με αυτή τη λογιστική εγγραφή, μειώνει τη δική του δαπάνη για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ακόμη και κατά 5.311 ευρώ. Και να γιατί:

1. Ομόρρυθμη εταιρεία με κέρδη 40.000 ευρώ θα πληρώσει 20.891 ευρώ σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Αν –με την προσθήκη της εικονικής πρόσληψης– τα κέρδη μειωθούν στα 29.745 ευρώ, οι φόροι και οι εισφορές περιορίζονται στα 15.580 ευρώ, δηλαδή προκύπτει όφελος 5.311 ευρώ. Αν αφαιρεθεί και το ποσό των 3.360 ευρώ για τις εισφορές, απομένουν 1.951 ευρώ στην τσέπη του επιχειρηματία – τα οποία κανονικά θα κατέληγαν στα ταμεία του Δημοσίου.

2. Ατομική εταιρεία με κέρδη 40.000 ευρώ θα πλήρωνε 19.141 ευρώ σε φόρους και εισφορές. Μετά την εικονική πρόσληψη, οι κρατήσεις μειώνονται στις 14.550 ευρώ με το όφελος να διαμορφώνεται στα 4.591 ευρώ.

Η εικονική πρόσληψη είναι προφανώς παράνομη, αν και εντοπίζεται δυσκολότερα από ό,τι η απασχόληση ενός εργαζομένου με «μαύρα». Τα κλιμάκια του ΙΚΑ αναζητούν συνήθως τους ανασφάλιστους εργαζομένους και όχι τους ασφαλισμένους, οι οποίοι… απουσιάζουν από τον χώρο εργασίας τους. Επίσης, η ενέργεια –η οποία μειώνει στα… χαρτιά και την ανεργία– προϋποθέτει σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου καθώς, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές, πρέπει και ο μισθός να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζoμένου.

Συμμετοχή νομικού προσώπου σε προσωπική εταιρεία

Γνωρίζοντας ότι οι εταίροι σε προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) θα επιβαρυνθούν από το νέο έτος με ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των κερδών που θα εμφανίσουν (σ.σ.: το νέο σύστημα προβλέπει ότι το 26,95% των κερδών των εταίρων θα καταλήγει στον ενιαίο ασφαλιστικό φορέα), οι ενδιαφερόμενοι αναζητούν λύσεις για περιορισμό αυτού του «κόστους». Ενα από τα ενδεχόμενα που ήδη μελετάται είναι η συμμετοχή νομικού προσώπου με έδρα στο εξωτερικό, στην ετερόρρυθμη εταιρεία. Ο ομόρρυθμος εταίρος, όντας φυσικό πρόσωπο, θα εξακολουθήσει να επιβαρύνεται με φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Φόροι θα καταλογιστούν και στο όνομα του «ξένου» νομικού προσώπου, που θα είναι πλέον εταίρος στην Ε.Ε. Δεν θα καταλογιστούν, όμως, ασφαλιστικές εισφορές. Οταν σε μια ομόρρυθμη εταιρεία με κέρδη της τάξεως των 50-60.000 ευρώ οι εισφορές φτάνουν στα 16.170 ευρώ, το κίνητρο για μια τέτοια «αλλαγή» στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ελληνικής εταιρείας είναι πολύ ισχυρό.

economy365.gr

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος