Αποκλεισμένες από τις εξαγωγές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Αποκλεισμένες από τις εξαγωγές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

  • |

Χαμηλές και ασταθείς παρουσιάζονται οι εξαγωγικές επιδόσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας μας, όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως πάνω από το 50% της συνολικής εξαγωγικής δραστηριότητας ανήκει μόλις στο 1,5% του συνόλου των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, το οποίο απαρτίζουν 273 μεγάλες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δηλαδή που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Αναλυτικότερα οι μεγάλες επιχειρήσεις άνω των 250 απασχολουμένων πραγματοποίησαν το 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 12,64 δισ. ευρώ. Οι μεσαίες επιχειρήσεις με 50 έως 249 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 6,2% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 21,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 5,48 δισ. ευρώ ενώ οι μικρές επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 απασχολουμένους, οι οποίες αποτελούν το 85,6% του συνολικού αριθμού των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πραγματοποίησαν το 28% της συνολικής αξίας των εξαγωγών, δηλαδή 7,09 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η αξία των εξαγωγών το 2015 ανήλθε σε 25,23 δισ. ευρώ ενώ οι αποκλειστικά εξαγωγικές επιχειρήσεις κατέγραψαν μικρή αύξηση της τάξης του 1,1% το 2015, φτάνοντας τις 17.732 έναντι 17.538 που ήταν το 2014.

Βέβαια η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα αποκλειστικά των μεγάλων επιχειρήσεων δεν είναι το μόνο στοιχείο υπερσυγκέντρωσης που παρουσιάζει το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας. Αν παρατηρήσει κανείς τα στοιχεία, διαπιστώνει ότι το 25,9% της συνολικής αξίας των εξαγωγών προκύπτει κατά βάση από πέντε κυρίως επιχειρήσεις ενώ το 53,6% των εξαγωγών, το ήμισυ δηλαδή της συνολικής τους αξίας, πραγματοποιείται από 100 συνολικά επιχειρήσεις. Τα τρία τέταρτα της εξαγωγικής δραστηριότητας της χώρας, ήτοι το 75,1%, προκύπτει από μόλις 500 συνολικά επιχειρήσεις.

Βασική υστέρηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παρακωλύει την αύξηση των εξαγωγικών τους επιδόσεων ενοτπίζεται τόσο στην διεκπεραίωση παραγγελιών όσο και στην καλύτερη δικτύωση με πελάτες που δραστηριοποιούνται εκτός ελληνικών συνόρων.

Κυρίαρχοι παίκτες στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειες ενώ ακολουθούν εκείνες με εξορυκτικές δραστηριότητες. Το 68,6% της συνολικής αξίας των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε από επιχειρήσεις των τομέων οικονομικής δραστηριότητας «Μεταποίησης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης και ορυχείων και λατομείων», οι οποίες αποτελούν το 33,1% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων.Αντιθέτως οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι οποίες αποτελούν το 49% των επιχειρήσεων, είναι υπεύθυνες μόνο για το 23,7% της συνολικής αξίας των εξαγωγών.

Όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, παρότι οι ξένες αγορές αποτέλεσαν εν καιρώ κρίσης σανίδα σωτηρίας των επιχειρήσεων σε μια συνεχώς συρρικνούμενη αγορά, η διέξοδος αυτή δεν έχει σταθερά χαρακτηριστικά και μένουν πολλά ακόμα να γίνουν ώστε να παύσει ο πρόσκαιρος χαρακτήρας της και να αποκτήσουν σταθερά υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις  οι μικρομεσαίοι.

economy365.g