Φεύγουν στην Ε.Ε. γιατί βρίσκουν δουλειά

Φεύγουν στην Ε.Ε. γιατί βρίσκουν δουλειά

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα της Eurostat για την κινητικότητα και την εσωτερική μετανάστευση στην Ε.Ε. Σύμφωνα με όσα δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 6% των Ελλήνων παραγωγικής ηλικίας (20-64 ετών) ζουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε., ενώ το ποσοστό απασχόλησης στους Έλληνες που βρίσκονται σε άλλη χώρα της Ε.Ε., είναι κατά 19,5% υψηλότερο από ό,τι στους κατοίκους της Ελλάδας.

Ειδικότερα, τo 6% των Ελλήνων ηλικίας 20-64 ετών κατοικούσαν το 2017 σε άλλες χώρες-μέλη της Ε.Ε., ενώ το 2012 το εν λόγω ποσοστό ήταν 4,7%, όπως και το 2007.

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ συνολικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των πολιτών, κατά μέσο όρο, που κατοικούσαν σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος της ιθαγένειάς τους το 2017 είναι αυξημένο κατά 2,5% σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια (έφτασε το 3,8%), είναι σημαντικά χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Ελλάδας.

Τα ποσοστά αυτά ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών, από 1% για τους πολίτες της Γερμανίας έως 19,7% για τους πολίτες της Ρουμανίας. Επίσης υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία (15,0%), στην Κροατία (14,0%), στην Πορτογαλία (13,9%), στη Λετονία (12,9%) και στη Βουλγαρία (12,5%).

Η μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ε.Ε. Αποτελούν το 32,4% του συνόλου των πολιτών που έχουν μετοικήσει σε άλλο κράτος-μέλος, ενώ στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι 31,4%.

Πολύ σημαντική είναι και η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των Ελλήνων που ζουν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. σε σχέση με τους κατοίκους της χώρας μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό απασχόλησης στους Έλληνες που βρίσκονται σε άλλη χώρα της Ε.Ε., είναι 77,3%, έναντι 57,8% με τους κατοίκους της Ελλάδας, δηλαδή 19,5% υψηλότερο.

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διαφορά είναι 4% (76,1% σε άλλες χώρες σε σχέση με 72,1% στις πατρίδες τους).

efsyn.gr