Πλαίσιο για Προγραμματική Συμφωνία συνεργασίας ΛΑ.Ε και Κόμματος των «Πειρατών»

Πλαίσιο για Προγραμματική Συμφωνία συνεργασίας ΛΑ.Ε και Κόμματος των «Πειρατών»

  • |

Η ΛΑ.Ε και το Κίνημα Πειρατών Ελλάδας θεωρούν αρχική, πρώτη βάση Συμφωνίας για την μεταξύ τους πολιτική, κινηματική και εκλογική συνεργασία τα εξής σημεία:

Οι δύο πλευρές εκφράζουν την πλήρη και ριζική τους αντίθεση στα μνημόνια και δεσμεύονται για την κατάργηση τους και την κατάργηση των ρυθμίσεων τους με πρώτο και κύριο μέτρο τον τερματισμό της λιτότητας.
Οι δύο πλευρές δεσμεύονται για την επαναφορά όλων των εργατικών κατακτήσεων που καταργήθηκαν τα μνημονιακά χρόνια και πρώτα απ’ όλα δεσμεύονται για την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων για την συγκρότηση των εργασιακών συμβάσεων, με ιδιαίτερο βάρος στην Γενική Συλλογική Σύμβαση για το ύψος του κατώτατου μισθού.
Οι δύο πλευρές θα στηρίξουν άμεσα την ενίσχυση των μισθών και πρώτα απ’ όλα την αναβάθμιση του κατώτατου μισθού, ενώ θα περιορίσουν δραστικά τις λεγόμενες «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις, πρώτα απ’ όλα εκεί που συνιστώνται για να επιτείνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Οι δύο πλευρές συμφωνούν στην αναμόρφωση ενός δημοσίου βιώσιμου, αναδιανεμητικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος με ουσιαστική κρατική και εργοδοτική χρηματοδότηση, ικανό να εξασφαλίσει ανθρώπινες συντάξεις, καθολική ουσιαστική περίθαλψη και αξιοπρεπείς υπηρεσίες.
Οι δύο πλευρές συμφωνούν να σταματήσει το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και των δημόσιων στρατηγικών επιχειρήσεων, να ανακτηθούν από το Δημόσιο, να ανασυγκροτηθούν και να κοινωνικοποιηθούν όλες οι δημόσιες στρατηγικές επιχειρήσεις που εκποιήθηκαν. Οι δύο πλευρές συμφωνούν να αναδιαμορφωθεί όλο το κράτος και ο δημόσιος τομέας, ώστε να εργαστούν παραγωγικά, αξιοκρατικά, αποδοτικά και με κοινωνικό προσανατολισμό.
Οι δύο πλευρές τάσσονται υπέρ της διαγραφής του δημόσιου χρέους ή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του και υπέρ του βαθέως κουρέματος και ευνοϊκών ρυθμίσεων, μέχρι «σεισάχθειας» (πλήρη διαγραφή) των ιδιωτικών χρεών στα μικρομεσαία νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτά τα μέτρα δικαιοσύνης είναι ταυτόχρονα απαραίτητα για να γίνει δυνατή η ανάκαμψη και η επανεκκίνηση της οικονομίας.
ΛΑ.Ε και Πειρατές τάσσονται υπέρ της εθνικοποίησης – κοινωνικοποίησης των τραπεζών, ώστε να παίξουν έναν αναπτυξιακό, παραγωγικό και κοινωνικό ρόλο.
Η ΛΑ.Ε τονίζει την ανάγκη αποδέσμευσης από ευρώ και ΕΕ, ως προϋπόθεση για μια ριζοσπαστική εναλλακτική πορεία. Το Πειρατικό κίνημα θεωρεί αυτές τις κατευθύνσεις απαραίτητες να προωθηθούν με δημοψήφισμα, εφόσον θα θέτουν στην πράξη εμπόδια στην εφαρμογή του προγράμματός μας.
ΛΑ.Ε και Πειρατές τάσσονται υπέρ της εφαρμογής ενός σχεδίου μέτρων για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την ενίσχυση των επενδύσεων και την στήριξη των μικρών και μεσαίων αγροτών και επιχειρήσεων, καθώς και του επαγγελματικού κόσμου, του επιστημονικού δυναμικού και ιδιαίτερα της νεολαίας, με έμφαση στην επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας που ξενιτεύτηκε προς αναζήτηση εργασίας.
ΛΑ.Ε και Πειρατές τάσσονται υπέρ ενός ισχυρού, δημόσιου, δωρεάν, δημοκρατικού, ανθρώπινου και καθολικού εκπαιδευτικού συστήματος και συστήματος υγείας στη χώρα.
ΛΑ.Ε και Πειρατές αγωνίζονται για μια βαθιά δημοκρατική Ελλάδα και την προώθηση Συντακτικής Συνέλευσης για ένα νέο δημοκρατικό και κοινωνικό Σύνταγμα.
ΛΑ.Ε και Πειρατές υποστηρίζουν την πλήρη αποκατάσταση της εθνικής κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας, καθώς και την ανάγκη πολυδιάστατων διεθνών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, μακριά από αμερικανοατλαντικά δεσμά.
ΛΑ.Ε και Πειρατές θεωρούν ότι πρέπει να υποστηρίξουν σθεναρά μαζί με τις δίκαιες κοινωνικές σχέσεις και μια νέα πολιτιστική άνθιση στη χώρα, η οποία θα αναζωογονήσει αρχές, αξίες και αλληλέγγυες σχέσεις, δίχως τις οποίες η πατρίδα μας δεν θα μπορέσει να πορευτεί στο μέλλον.
Επίσης το κόμμα Πειρατών προσθέτει τα παρακάτω ζητήματα με τα οποία κατά βάση συμφωνεί και η ΛΑ.Ε:

 

ΛΑ.Ε και κόμμα Πειρατών αναγνωρίζουν την ανάγκη για ανοιχτό λογισμικό στο δημόσιο. Στηρίζουν την νομοθέτηση χρήσης καθαρά ανοιχτού λογισμικού σε όλες τις υπηρεσίες και από όλους τους κρατικούς φορείς.
ΛΑ.Ε και κόμμα Πειρατών υποστηρίζουν ένα λειτουργικό, μηχανογραφημένο δημόσιο με αποτελεσματικές υπηρεσίες, χωρίς, όπου είναι εφικτό, την παρουσία πολιτών για την διεκπεραίωση των αναγκών τους, ώστε να αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, ουρές και “γρηγορόσημα”. Οι υπάλληλοι θα εκπαιδευτούν στην χρήση ανοιχτού λογισμικού για την διεκπεραίωση των εργασιών τους.
ΛΑ.Ε και κόμμα Πειρατών υποστηρίζουν ένα δημόσιο κοινωνικοποιημένο ενεργειακό σύστημα στην χώρα, το οποίο θα δίνει ειδικό βάρος στην όλο και μεγαλύτερη ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και στις επενδύσεις για έρευνα και εγχώρια κατασκευή των υλικών και μέσων ενεργειακού εξοπλισμού.
ΛΑ.Ε και κόμμα Πειρατών θέτουν ως μείζονα προτεραιότητα την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας με ειδικά μέτρα πολιτικής στο πλαίσιο του προοδευτικού προγράμματος διεξόδου από την κρίση. Ειδικότερα ΛΑ.Ε και κόμμα Πειρατών συμφωνούν σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας που θα εστιάζει στην επένδυση στην νέα γενιά με φορολογικά, ασφαλιστικά και οικονομικά κίνητρα.
ΛΑ.Ε και κόμμα Πειρατών στηρίζουν την προώθηση της Διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης με χρήση ανοιχτού και ελεύθερου λογισμικού, με ανοιχτά πρότυπα και ουδέτερο διαδίκτυο, με στόχο την καινοτομία και την αύξηση της εργασίας στους νέους με διδασκαλία των ανοιχτών τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης
ΛΑ.Ε και Πειρατές συμφωνούν μαζί με την δημόσια – κοινωνική ιδιοκτησία και έλεγχο των στρατηγικών τομέων της οικονομίας και την ανασυγκρότηση τους, να δώσουν έμφαση στην επέκταση δικτύων κοινωνικής οικονομίας στην χώρα.
Προστασία από την απεριόριστη συλλογή, αποθήκευση, χρήση ή παραχώρηση των προσωπικών δεδομένων από ιδιωτικές εταιρείες και μυστικές υπηρεσίες κρατών .
Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο πρέπει να θεωρείται βασικό αγαθό στη σύγχρονη κοινωνία και να παρέχεται δωρεάν από το Κράτος με απαγόρευση κάθε είδους λογοκρισίας.
Η Δημόσια Υγεία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το ύψιστο αγαθό. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα υγείας οφείλουν να είναι επαρκή, ποιοτικά και διαθέσιμα σε όλους χωρίς διακρίσεις ,προσιτά σε κάθε άτομο ανεξάρτητα από το εισόδημά του, με ένα υγιές δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα πρέπει να βασίζεται σε διαφανείς διαδικασίες και με ιδιαίτερο βάρος τις ανάγκες και διαδικασίες Διάγνωσης και Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης .
Τροποποίηση της Νομοθεσίας για τις πατέντες σε φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι πατέντες για την Υγεία και τα φάρμακα θα πρέπει να απελευθερώνονται στον ελάχιστο χρόνο. Αποσύνδεση του κόστους της έρευνας και ανάπτυξης από την τελική τιμή πώλησης των φαρμάκων μετά από αξιολόγηση , καθώς η έρευνα πρέπει να προσδιορίζεται από τις ανάγκες υγείας του πραγματικού κόσμου και όχι αναγκαστικά από τις ανάγκες των αγορών.
Θεωρούμε την απλή αναλογική ως το δικαιότερο εκλογικό σύστημα, και θα εργαστούμε με την ΑΜΕΣΗ συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης των αποφάσεων.
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Προτάσεις για τίτλο:

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε) – Μέτωπο Ανατροπής

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε) – Πειρατές …

Σήμα               Σήμα

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε) και Συνεργαζόμενοι

Λαϊκή Ενότητα (ΛΑ.Ε) – Πειρατές …

Σήμα               Σήμα

/iskra.gr