Αιτήσεις για 2.868 θέσεις σε περιφερειακές Μονάδες υγείας

Αιτήσεις για 2.868 θέσεις σε περιφερειακές Μονάδες υγείας

  • |

Συμφωνα με το dimosio.gr,  δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, με την έγκριση του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, η προκήρυξη για τα 2.868 άτομα που θα στελεχώσουν τις 329 Τοπικές Μονάδες Υγείας που θα δημιουργηθούν μέχρι το τέλος του 2017 σε 65 πόλεις της χώρας. 

Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες», ενώ οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας) και των αποκεντρωμένων μονάδων τους.

Αναλυτικά, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: 

Α’ Κατηγορία

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα (2390) θέσεις Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και Παιδιατρικής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διοικητικού – Οικονομικού.

Β’ Κατηγορία

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (478) θέσεις Κλάδου: Επισκεπτών-τριών Υγείας.

Αιτήσεις 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τρίτη 8 Αυγούστου και λήγει στις 25 Αυγούστου.