Σταθερότητα, νέα αξιακά προτάγματα και σύγχρονη αισθητική

Σταθερότητα, νέα αξιακά προτάγματα και σύγχρονη αισθητική

  • |

«Η πλοήγηση σε μια πορεία σταθερότητας μέσα σε έναν αβέβαιο κόσμο είναι η σωστή στρατηγική μακροπρόθεσμα και θα την επιδιώξουμε. Σταθερότητα λοιπόν – αυτό είναι το μήνυμά μου απόψε. Μπορεί να μην είναι αρκετά ελκυστική για τους συγγραφείς των πρωτοσέλιδων, αλλά κατά την άποψή μου, η σταθερότητα είναι ένα ελκυστικό πράγμα», είχε δηλώσει ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Tony Blair, τον Νοέμβριο του 1998, πράγμα το οποίο ανήχθη σε μείζονα προτεραιότητα ενώπιον των μεγάλων προκλήσεων της σύγχρονης εποχής.

Αναλύοντας τα megatrends ο πολυδιάστατος εκσυγχρονισμός εφαρμόζει μια στρατηγική προσέγγιση που αγγίζει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του δημοκρατικού πολιτικού φάσματος. Το γεγονός αυτό γεννά για ορισμένους την αναγκαιότητα αναζήτησης νέων αξιακών προταγμάτων επί των οποίων θα σφυρηλατηθούν νέες κοινωνικοπολιτικές ταυτίσεις, νοηματοδοτώντας με συνεκτικό τρόπο επιμέρους ανησυχίες των πολιτών.

Το αποτέλεσμα –και– της πρόσφατης διπλής εκλογικής αναμέτρησης κατέδειξε ότι το χάρισμα δεν είναι πανάκεια, αλλά χρειάζεται επίσης ένα συλλογικό πολιτικό υποκείμενο με συνέπεια, αξιοπιστία, αξιακή συνοχή, τεχνοκρατική επάρκεια. Αλλά, και όπως έχει ήδη αναφερθεί προσωπικό με ουσιαστικό περιεχόμενο, ρεαλιστική, σοβαρή και ολοκληρωμένη αντίληψη της πραγματικότητας1. Συνεπώς, η πρόθεση για οικοδόμηση «δομών» οφείλει να προχωρήσει σε μία ενδοσκόπηση ώστε να εξεύρει εφόδια πολυδιάστατων δεξιοτήτων που θα καταρτίσουν τις απαντήσεις του αύριο σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πεδίον δόξης συνιστά –και– ο χώρος της αυτοδιοίκησης, εκεί όπου είναι επιβεβλημένη η έγκαιρη και με συντεταγμένο τρόπο προσέγγιση του πρωτογενούς κοινωνικού πεδίου. Χώρος ο οποίος επίσης έχει ανάγκη τόσο από τα προαναφερόμενα όσο και από μία σύγχρονη αισθητική που θα διέπεται από τη θεσμική ευπρέπεια, την αυτοδιοικητική/πολιτική γενναιότητα που οδηγεί στην αναδρομή στο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα του έργου που παρήχθη στην τοπική κοινωνία κατά το παρελθόν καθώς και στον έμπρακτο σεβασμό απέναντι στη συλλογική προσπάθεια.

Αλλως, ελλοχεύει για ορισμένους ο κίνδυνος του καταλογισμού έλλειψης στοχευμένης αντίδρασης απέναντι σε –όχι ουδέτερες πολιτικά– ανακοινώσεις, περί εκκίνησης έργων τον Ιούλιο του 20232, (επαν)ενταγμένων στο ΠΔΕ το 20213 προϋπολογισμού 400.000 ευρώ4, τα οποία είχαν αρχικά (2018) ενταχθεί στο ίδιο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ. Λησμονώντας μάλιστα ότι –έχει λεχθεί επισήμως– η ένταξή τους το 2018 ήταν «αποτέλεσμα σοβαρής καταγραφής των αναγκών και των προβλημάτων σε ολόκληρη τη Στερεά και σχεδιασμού υπεύθυνης πρότασης για την επίλυσή τους» και προέκυψε «έπειτα από συνεργασία και συνεννόηση της Περιφέρειας με τους δήμους, τους φορείς και όλες τις υπηρεσίες»5, 6. Ενώ παράλληλα για άλλους, συχνά ευαγγελιζόμενους μία νέα (αυτοδιοικητική/πολιτική) αισθητική, μπορεί να υπάρξει ο κίνδυνος στο σχετικό εγχειρίδιο η φυσιογνωμία τους να μην περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τους βασικούς εκφραστές της.

Σε κάθε περίπτωση, η επικείμενη αυτοδιοικητική δοκιμασία και το αποτέλεσμά της θα εξαγάγει νέα συμπεράσματα. Συμπεράσματα τα οποία θα οδηγήσουν μετέπειτα στην αξιολόγηση των όποιων κερδών εισέφερε η κάθε επιλογή. Πιθανώς όμως να οδηγήσουν και στη συνειδητοποίηση ότι, τα νέα επίδικα και προτεραιότητες προϋποθέτουν επίσης υπόβαθρο κατάλληλων έμψυχων εργαλείων που έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ταυτόχρονα με θεσμική ευπρέπεια και σοβαρότητα, διαθέτοντας μια σύγχρονη (αυτοδιοικητική/πολιτική) αισθητική που θα εισφέρει στη «διαπαιδαγώγηση» της κοινωνίας σε ό,τι αφορά τις εν γένει αποφάσεις της.

Το δε παραχθέν έργο είναι αυτό που δύναται να αντισταθμίσει την προγραμματική ένδεια από την οποία εκτιμάται ότι χαρακτηρίζεται σε πλείστες περιπτώσεις η εξελισσόμενη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο δημόσια συζήτηση. Και είναι εν τέλει εκείνο που συνιστά το απτό εχέγγυο τόσο για την υπηρέτηση της επικρατούσας σήμερα ως κύριο συλλογικό ζητούμενο σταθερότητας όσο και των –υπό αναζήτηση– νέων αξιακών προταγμάτων.

Παραπομπές:

1. efsyn.gr. (2022, Αύγουστος 12)
2. Το από 21 Ιουλίου 2023 Δελτίο Τύπου
3. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 42621/09-04-2021 Απόφαση
4. Η υπ’ αριθ. 36/2021 Απόφαση
5. Το από 12 Δεκεμβρίου 2018 Δελτίο Τύπου
6. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 132539/10-12-2018 Απόφαση

* Κοινωνιολόγος, πρώην πρόεδρος Εργαζομένων του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Στερεάς Ελλάδας
** Υπ. διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρώην πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

efsyn.gr