Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει ένα νομοσχέδιο διάλυσης του δημόσιου πανεπιστημίου, κάνοντας το Σύνταγμα κουρελόχαρτο!

Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει ένα νομοσχέδιο διάλυσης του δημόσιου πανεπιστημίου, κάνοντας το Σύνταγμα κουρελόχαρτο!

  • |

Το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» δεν πρέπει να περάσει

• Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει ένα νομοσχέδιο διάλυσης του δημόσιου
πανεπιστημίου, κάνοντας το Σύνταγμα κουρελόχαρτο!

Παρά τους ισχυρισμούς περί αυστηρών κριτηρίων, τα ιδιωτικά
«Πανεπιστήμια» δεν θα διαφέρουν ούτε στο ελάχιστο από τα «κολλέγια»: με
την καταβολή ενός παραβόλου 500.000 ευρώ, την έκδοση μια εγγυητικής
ίδιου ποσού και μια σύμβαση franchising, μπορεί να ιδρυθεί
«πανεπιστήμιο», ισότιμο με τα δημόσια ΑΕΙ. Οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις
λειτουργίας των ιδιωτικών «Πανεπιστημίων» είναι πιο χαλαρές και από
εκείνες που ισχύουν για την αναγνώριση πτυχίων από πανεπιστήμια του
εξωτερικού: το «πτυχίο Ιατρικής» ενός fund στην πλατεία Κάνιγγος, θα
αναγνωρίζεται πολύ πιο εύκολα από ότι πτυχία πανεπιστημίων ξένων χωρών
εκτός ΕΕ. Ο ΔΟΑΤΑΠ δεν θα έχει καμία ελεγκτική αρμοδιότητα, ενώ η Εθνική
Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε) θα ελέγχει απλά αν το πρόγραμμα
σπουδών είναι πιστοποιημένο από το μητρικό ίδρυμα! Δεν υποχρεούνται καν
να έχουν το σύνολο των “καθηγητών” με διδακτορικά! Το «αόρατο χέρι της
αγοράς» θα ρυθμίζει τα πάντα!

Το νομοσχέδιο γκρεμίζει πλήρως κάθε πρόσχημα περί «αριστείας». Η
πρόβλεψη ΕΒΕ για εισαγωγή στα Ιδιωτικά συνιστά προσβολή στους χιλιάδες
μαθητές και μαθήτριες που κοπιάζουν στις Πανελλήνιες, αφού άλλοι θα
μπαίνουν με βάσεις του 18.000 στα Δημόσια ΑΕΙ κι άλλοι με 9.000 μόρια
και χιλιάδες ευρώ δίδακτρα, στα ιδιωτικά «Πανεπιστήμια» με ίδιο τίτλο
σπουδών! Την ίδια ώρα, δεκάδες χιλιάδες μαθητές θα μένουν εκτός των
Δημοσίων Δωρεάν ΑΕΙ λόγω της ΕΒΕ, για να γίνουν πελάτες των funds και
των franchise/ Ιδιωτικών «Πανεπιστημίων».
Και σαν να μην έφτανε αυτό, φέρνουν από την πίσω πόρτα τα δίδακτρα στα
προπτυχιακά των Δημόσιων Πανεπιστημίων. Για πρώτη φορά δίνεται καθολικά
η δυνατότητα επιβολής διδάκτρων στα προπτυχιακά, με κερκόπορτα τους
αλλοδαπούς φοιτητές!

Το νομοσχέδιο αποκαλύπτει ότι θα λειτουργήσει ως δούρειος ίππος για να
εισαχθούν στην εγχώρια Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση τα τριετή προπτυχιακά
προγράμματα, αφού το πρόγραμμα σπουδών θα φτιάχνεται σε αντιστοιχία με
τα ξένα “μητρικά”! Με περιορισμένο γνωστικό αντικείμενο, κολοβά
επαγγελματικά δικαιώματα και ελάχιστη διασφάλιση για τους κατόχους αυτών
των κουρελόχαρτων που θα γίνουν βορά στις διαθέσεις των εργοδοτών και θα
μετατρέψουν την αγορά εργασίας σε ζούγκλα.

Την ίδια ώρα, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο απειλείται με περαιτέρω
υποχρηματοδότηση! Ήδη από το 2020, η κρατική χρηματοδότηση περιορίστηκε
στο 80% του συνόλου, με το υπόλοιπο 20% να κατανέμεται από τον Υπουργό
Παιδείας με ασαφή κριτήρια, στην ουσία αυθαίρετα! Το ποσοστό αυτό πλέον
γίνεται 70%-30%, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετωπίζει την
κρατική χρηματοδότηση στα ΑΕΙ ως εργαλείο επιβολής ενάντια στα
«απείθαρχα» Πανεπιστήμια ή εναντίον όσων δεν λειτουργούν επαρκώς με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο περιέχει πλήθος διατάξεων που συνιστούν
«τυράκι» προς μια μικρή μειοψηφία μελών ΔΕΠ. Η δημόσια ερευνητική
υποδομή, που χρηματοδοτήθηκε από το υστέρημα του ελληνικού λαού και τα
αποθεματικά των ιδρυμάτων, καταλήγει να χρησιμοποιείται ανεξέλεγκτα για
ιδιωτικές επιχειρηματικές δοσοληψίες, χωρίς καμία σχέση με ακαδημαϊκούς
σκοπούς και με μόλις 5% των αμοιβών να αποδίδεται στα Ιδρύματα!

Το νομοσχέδιο της ΝΔ έρχεται να διαλύσει το Δημόσιο Δωρεάν Πανεπιστήμιο
και να δημιουργήσει μια «αγορά πτυχίων», με μόνους κερδισμένους τους
κολλεγιάρχες, τα funds που θα «επενδύσουν» για να κερδοσκοπήσουν και τα
αρπακτικά της εργοδοσίας που θα «καλωσορίσουν» εργαζομένους με πτυχία-
κουρελόχαρτα, χωρίς δικαιώματα, αναλώσιμους και ευέλικτους βάσει των
πρόσκαιρων αναγκών της αγοράς. Το μεγαλειώδες κίνημα των φοιτητικών
καταλήψεων, οι αντιδράσεις των μελών ΔΕΠ, αλλά και του συνόλου της
ακαδημαϊκής κοινότητας είναι δίκαιες και πρέπει να στηριχθούν από όλη
την κοινωνία, για την υπεράσπιση του δημόσιου, δωρεάν πανεπιστημίου,
αλλά και για να μην επικρατήσει η συνταγματική εκτροπή και ο
αυταρχισμός.

Το Γραφείο Τύπου 15.2.2024

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος