Ο κοινωνικός αποκλεισμός ξεπερνιέται συνεταιριστικά

Ο κοινωνικός αποκλεισμός ξεπερνιέται συνεταιριστικά

  • |

Με μεγάλη επιτυχία υλοποιήθηκε ενημερωτική δράση με θέμα «Στρατηγικές Διαχείρισης Υπερχρέωσης & ίδρυση Κοιν.Σ.Επ.» στο Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ.

Οι ωφελούμενοι ενημερώθηκαν για θέματα ρύθμισης οφειλών ενώ έγινε ειδική αναφορά για τα οφέλη και τον τρόπο ίδρυσης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Κοιν.Σ.Επ.

Οι παρευρισκόμενοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και για τον λόγο αυτόν,  προγραμματίστηκαν νέες συναντήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 13/2/2023, ώστε να ενημερωθεί εκτενέστερα ο πληθυσμός για:

  • Τα οφέλη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
  • Τις διαδικασίες σύστασής τους
  • Τον τρόπο διοίκησής τους και τέλος
  • Τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των μελών

Η δράση υλοποιήθηκε από την Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με Επικεφαλής Εταίρο το Δήμο Λαρισαίων σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, στο πλαίσιο των Συνοδευτικών Μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ (ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ)

 

 

Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

«Οι δράσεις εντάσσονται στο «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2018-2019» και συγκεκριμένα στα συνοδευτικά μέτρα, τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων, στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και στην εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού»

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος