Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία με αριθμούς στην Ευρώπη – σε μια εικόνα

Η Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία με αριθμούς στην Ευρώπη – σε μια εικόνα

13,6 εκατ. άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη εργάζονται με πλήρη απασχόληση στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.), σε συνολικά 2,8 εκατ. φορείς Κ.ΑΛ.Ο. 

Στο σύνολό τους, οι 2,8 εκατ. φορείς Κ.ΑΛ.Ο σε όλη την Ευρώπη έχουν περί τα 232 εκατομμύρια μέλη.

Παράλληλα, στην Κ.ΑΛ.Ο, εργάζονται εθελοντικά 82,8 εκατ. άνθρωποι, που ισοδυναμούν με 5,5 εκατ. θέσεις πλήρους απασχόλησης.

 

Το σύνολο το εργαζομένων, εθελοντών και αμειβόμενων αγγίζει τα 19,1 εκατ.

 

Στο σύνολό τους, οι 2,8 εκατ. φορείς Κ.ΑΛ.Ο σε όλη την Ευρώπη έχουν περί τα 232 εκατομμύρια μέλη.

enallaktikos.gr