Η αυτοδιοικητική λειτουργία της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Η αυτοδιοικητική λειτουργία της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

  • |

Στο προηγούμενο άρθρο μου στο RLA (Δείτε ΕΔΩ) διαπιστώθηκε με εμπειρικά στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες των 151 μελών της νεοεκλεγείσας Κεντρικής Επιτροπής του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί την πολιτική οργάνωση της μορφωτικά ανώτερης μικροαστικής τάξης, της καθ’ ημάς «τεχνοδομής» (δημοσιογράφοι, επαγγέλματα Πολυτεχνείου, δικηγόροι, οικονομολόγοι, κομματικά στελέχη, γιατροί, καλλιτέχνες, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι, δημοτικοί και ιδιωτικοί υπάλληλοι γραφείου) για να ξαναθυμηθούμε τοΝέο Βιομηχανικό Κράτος του Galbraith [1967].

  • του Κώστα Λαμπρόπουλου | ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | red line

Η ανάλυση των δεδομένων διαπίστωσε, επίσης,την περιορισμένη κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα της ΚΕ αυτής της μικροαστικής πολιτικής οργάνωσης. Συγκεκριμένα, η κοινωνική αντιπροσωπευτικότητα της ΚΕ εκτιμήθηκε ποσοτικά ότι βρίσκεται στο 30,3% του οικονομικά ενεργού πληθυσμούΑυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματικές δεξιότητες των 2/3 του οικονομικά ενεργού πληθυσμού δεν περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές δεξιότητες των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, άρα και τα φέροντα αυτές τις δεξιότητες κοινωνικά στρώματα δεν αντιπροσωπεύονται στο «κοινοβούλιο» του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, οι “μεγάλοι” απόντες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι αγρότες, οι μικροεπαγγελματίες, οι τεχνίτες, οι βιοτέχνες, οι εργαζόμενοι στην εστίαση, τον τουρισμό, το εμπόριο και τις πωλήσεις, οι ειδικευμένοι και ανειδίκευτοι εργάτες καθώς και οι χειρώνακτες, δηλαδή όλοι εκείνοι στους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται την (προοπτική) απελευθέρωσή τους από τις καπιταλιστικές αλυσίδες τους. Οι «εκτός» του κομματικού «κοινοβουλίου» ανέρχονται σε 3,4 εκατ. άτομα ενώ οι «εντός» σε 1,5 εκατ. άτομα σε σύνολο 4,9 εκατ. οικονομικά ενεργών ατόμων.

Στο παρόν άρθρο και ως συνέχεια του προηγούμενου θα εξεταστεί ο τρόπος αυτοδιοίκησηςτης ίδιας της Κεντρικής Επιτροπής από τα προσφάτως εκλεγέντα 151 μέλη της στη βάση της πολιτικής ιδιότητας που το καθένα απ’ αυτά φέρει.

Στην Κεντρική Επιτροπή ανιχνεύονται 8 διακριτές πολιτικές ιδιότητες που παρουσιάζονται ποσοτικοποιημένα στον Πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας : Κατάσταση αυτοδιοίκησης της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ
Α/Α Πολιτική ιδιότητα μέλους Κεντρικής Επιτροπής Πλήθος Α Β
1 Υπουργός 2 0,0132 0,2517
2 Βουλευτής και Υπουργός 17 0,1126
3 Κρατικός Αξιωματούχος 19 0,1258
4 Βουλευτής 26 0,1722 0,2450
5 Δημοτικός Αξιωματούχος 11 0,0728
6 Κομματικός Αξιωματούχος 36 0,2384 0,4040
7 Κομματικό Στέλεχος 25 0,1656
8 Μη πολιτική ιδιότητα 15 0,0993 0,0993
Σύνολο 151 1,000 1,000
Α : Λόγος Πλήθους ως προς το Σύνολο
Β : Λόγος μερικών αθροισμάτων πλήθους ως προς το Σύνολο

 

Από τα δεδομένα του Πίνακα προκύπτει ότι η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ συνδιοικείται από τις ακόλουθες τέσσεριςΧαρακτηριστικές  Λειτουργικές Ομάδες:

1η Ομάδα: η Εκτελεστική Εξουσία με ποσοστό συνδιοίκησης 25%.

2η Ομάδα: η Κοινωνική Αντιπροσώπευση με ποσοστό συνδιοίκησης 25%.

3η Ομάδα: το Κόμμα με ποσοστό συνδιοίκησης 40%.

4η Ομάδα: η Κοινωνίαμε ποσοστό συνδιοίκησης 10%.

Βεβαίως, υπενθυμίζεται ότι οι Ομάδες αυτές είναι λειτουργικές και άρα έχουν -ανά περίπτωση- ρευστά όρια.

Για παράδειγμα: εάν συνυπολογιστούν οι βουλευτές που είναι και υπουργοί στην Ομάδα της Κοινωνικής Αντιπροσώπευσης, τότε η Ομάδα αυτή αυξάνει το ποσοστό της στη συνδιοίκηση σε 36% και μειώνεται -αναλόγως- το ποσοστό συνδιοίκησης της Εκτελεστικής Εξουσίας στο 14%.

Άλλο παράδειγμα: δεδομένης της εξάρτησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις θα μπορούσε κανείς βάσιμα να συνυπολογίσει τους Δημοτικούς Αξιωματούχους μαζί με τους εκπροσώπους της Εκτελεστικής Εξουσίας ως εξαρτημένους απ’ αυτή. Στην περίπτωση αυτή, το ποσοστό συνδιοίκησης της Κοινωνικής Αντιπροσώπευσης μειώνεται στο 28% ενώ το ποσοστό συνδιοίκησης της Εκτελεστικής Εξουσίας αυξάνεται (στη βάση του προηγουμένου παραδείγματος) στο 21%.

Τέλος, εάν ληφθεί υπόψη το κατά κανόνα ίδιο συμφέρον των βουλευτών να “στηρίζουν” την κυβέρνηση και θεωρηθούν ως «κρατικά εξαρτημένοι, τότε η συνδιοίκηση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1η + 2η Ομάδα (Κρατικοί Αξιωματούχοι και Βουλευτές) : 50%,

3η Ομάδα (Κόμμα) : 40%,

4η Ομάδα (Κοινωνία) : 10%.

Βεβαίως, εναλλακτικά μπορεί κάποιος επίσης δικαιολογημένα (ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης σαν κι’ αυτήν που τώρα διανύουμε) να συναθροίσει την Ομάδα της Κοινωνικής Αντιπροσώπευσης με εκείνη του Κόμματος. Στην περίπτωση αυτή, η συνδιοίκηση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1η Ομάδα (Κρατικοί Αξιωματούχοι) : 14%

2η + 3η Ομάδα (Κοινωνική Αντιπροσώπευση και Κόμμα) : 76%

4η Ομάδα (Κοινωνία) : 10%.

Συνεπώς, η συνδιοίκηση στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ασκείται πρωτίστως και αλληλεπιδραστικά από τους Βουλευτές (σε τελευταία ανάλυση αυτοί στηρίζουν ή ρίχνουν μια κυβέρνηση) και το Κόμμα (σε τελευταία ανάλυση αυτό στηρίζει ή υπονομεύει τους Βουλευτές). Η κοινωνία είναι-πρακτικά- απούσα και η συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας προσχηματική.

Συνεπώς, η διαδεδομένη και ποικιλοτρόπως αναπαραγόμενη τρέχουσα άποψη περί της απόλυτης πολιτικής ηγεμονίας του κ. Τσίπρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι απλώς ένας μύθος που αποσκοπεί στην συγκάλυψη της διαρκούς σχέσης έρωτα και μίσους μεταξύ της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Κόμματος και, κυρίως, αποσκοπεί στην απόσειση των πολιτικής ευθύνης και των μεν και των δε στις ασκούμενες κυβερνητικές πολιτικές.

Σε απλά ελληνικά: οι βουλευτές και οι κομματικοί κρύβονται στη σκιά του κ. Τσίπρα…