Ο μετα-σταλινικός εθνικο-σοσιαλισμός της επίσημης ιστοριογραφίας της γείτονος

Ο μετα-σταλινικός εθνικο-σοσιαλισμός της επίσημης ιστοριογραφίας της γείτονος

  • |

Η επίσημη ιστοριογραφία στην πΓΔΜ ήδη από την εποχή που το κράτος εφέρετο ως Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία εναλλακτικού, δηλαδή αποκεντρωμένου, χαρακτήρα (αυτοδιαχείριση) είχε κατασκευάσει μια εθνολογική θεωρία η οποία και κληρονομήθηκε αυτούσια στον εθνικιστικό λαϊκισμό που διαδέχθηκε τη βίαιη ανατροπή του.

του Κώστα Λαμπρόπουλου |   | red line

Τι λέει η θεωρία αυτή;

Ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες και οι απόγονοί τους διαχωρίζονταν σε δύο μεγάλες κοινωνικές / ταξικές ομάδες.

Α) Στους κάτοικους των πόλεων στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν εκτός των αστών και οι ευγενείς (με τις οικογένειές τους) καθώς και οι ιερείς,

και

Β) Στους κατοίκους της υπαίθρου (αγρότες).

Η πρώτη ομάδα, δια μέσου της συνεχούς αλληλεπίδρασης με τους Έλληνες, εξελληνίστηκε σταδιακά στο πέρασμα του χρόνου, εγκατάλειψε τη μακεδονική γλώσσα και τις παραδόσεις, υιοθέτησε την ελληνική γλώσσα και ασπάστηκε τις ελληνικές θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις.

Η δεύτερη ομάδα, ευρισκόμενη εκτός του χώρου διαρκούς επιρροής των Ελλήνων, δηλαδή στη Βόρεια ή Άνω Μακεδονία, διέφυγε την αφομοίωσή της και διατήρησε την μακεδονική γλώσσα και τις αυθεντικές μακεδονικές παραδόσεις.

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτή τη θεωρία είναι τα ακόλουθα:

Α) διαπιστώνεται η σαφής ταξική διάρθρωση της μακεδονικής κοινωνίας: ευγενείς, αστοί και παπάδες από τη μια και αγρότες από την άλλη.

Β) οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις αποτελούσαν μια διεφθαρμένη κοινωνική ομάδα: ήταν Μακεδόνες που στη συνέχεια του χρόνου πίστεψαν ότι ήταν Έλληνες, πίστη που ενισχύθηκε κι’ από τις αλλοιωτικές επιγαμίες μεταξύ τους.

Γ) η κατώτερη και εκμεταλλευόμενη κοινωνική τάξη παρέμεινε αδιάφθορη από τον ελληνισμό και  αυθεντική μακεδονική στο πέρασμα των αιώνων.

Η προκύπτουσα συνεπαγωγή είναι γραμμική: οι απόγονοι των αυθεντικών Μακεδόνων είναι σήμερα, ως προλετάριοι πλέον, οι εξ αδιαθέτου νόμιμοι κληρονόμοι της Μακεδονίας, συνεπώς, και οι μόνοι και αποκλειστικοί δικαιούχοι της ονομασίας «Μακεδονία» οι οποίοι και μάχονται ακατάπαυστα ενάντια στον αστισμό, και ιμπεριαλισμό πλέον, των διεφθαρμένων νότιων ομοφύλων τους.

Ερχόμαστε τώρα στην ουσία αυτής της έμπρακτης συνεπαγωγής: γιατί οι Βόρειοι Μακεδόνες έχουν περισσότερα δικαιώματα από τους, όπως και να το κάνεις, συγγενείς τους στο Νότο, δηλαδή στην σημερινή Ελλάδα;

Η απάντηση είναι απλή και, φυσικά, σοκαριστική: επειδή οι μεν Βόρειοι είναι φυλετικά «καθαροί» ενώ οι δε Νότιοι είναι φυλετικά «βρώμικοι». Ο εθνικο-σοσιαλισμός αυτοπροσώπως!

Ό,τι, λοιπόν, λάμπει ταξικά ή αντι-ιμπεριαλιστικά δεν είναι -υποχρεωτικά- και σοσιαλισμός. Μπορεί κάλλιστα να είναι και εθνικός σοσιαλισμός. Και στην περίπτωση της γείτονος -δυστυχώς- είναι!