Τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα e-Επιμελητήριο  από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα e-Επιμελητήριο από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

  • |

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι τέθηκε σε λειτουργία το ηλεκτρονικό σύστημα e-Επιμελητήριο για την άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση των μελών του στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Το e-Επιμελητήριο (https://epimetol.echamber.gr/) είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας που προσφέρει νέους και αποδοτικούς τρόπους διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών διαδικασιών στις επιχειρήσεις-μέλη του.  Μέσω του e-Επιμελητηρίου παρέχεται ένα σύνολο πιστοποιητικών που αφορούν σε μέλη του Επιμελητηρίου καθώς και εύκολοι και γρήγοροι τρόποι καταβολής των σχετικών τελών.

Συγκεκριμένα μέσω του e-chamber παρέχονται οι εξής διαδικασίες:

•       Ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών / βεβαιώσεων Επιμελητηρίου.

•       Ηλεκτρονικές πληρωμές συνδρομών μέσω διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ και καρτών.

•       Επισκόπηση Καρτέλας Μέλους.

•       Πιστοποιητικά καταγωγής για εξαγωγείς και θεώρηση εγγράφων για εξαγωγή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. χρήση σε Πρεσβείες).

•       Υποβολή βεβαιώσεων εκπαιδευτικών σεμιναρίων πιστοποίησης ασφαλιστών                και αίτηση ανανέωσης της αδείας τους υποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

•       Αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

•       Δυνατότητα υποβολής αίτησης μεταβολής μη κρίσιμων στοιχείων της επιχείρησης (π.χ. το email ή το τηλέφωνο επικοινωνίας).

•       Authentication μέσω ΓΕΜΗ και Taxis (ΓΓΠΣ).

Το e-chamber αναμένεται το επόμενο διάστημα να εμπλουτιστεί και να αναβαθμιστεί και με άλλες δυνατότητες για την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των μελών του Επιμελητηρίου.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ