ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

  • |

Στο πλαίσιο των πρόσφατων κινητοποιήσεων των αγροτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Γεωπόνων Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του στον αγροτικό κόσμο για το δίκαιο και μαζικό αγώνα τους, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα των απαιτήσεών τους.

Τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας δεν είναι απλά επαγγελματικά, αλλά αφορούν ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και την οικονομία της. Η κεντρική θέση σ’ αυτό το πλαίσιο καταλαμβάνει το διαχρονικό πρόβλημα της σημαντικής διαφοράς μεταξύ της τιμής παραγωγού και της τιμής καταναλωτή στα αγροτικά προϊόντα. Αυτά τα προβλήματα, έχουν κλιμακωθεί λόγω της αυξημένης συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, που προκαλούν ζημιές, καθώς και των κατευθύνσεων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), που δυσχεραίνουν την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Σύνδεσμος Γεωπόνων Αιτ/νιας, ως εκπρόσωπος των γεωπόνων και των επαγγελματιών του νομού , καλεί την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συνεργαστούν με τους θεσμικούς φορείς της χώρας μας για την εύρεση λύσης στο πρόβλημα της μείωσης του κόστους της πρωτογενούς παραγωγής και για τον εθνικό σχεδιασμό του πρωτογενή τομέα με την ενίσχυση του Δημοσίου Τομέα, αλλά και την ενίσχυση του ρόλου των Γεωτεχνικών, με την πρόσληψη σημαντικού αριθμού ειδικευμένου προσωπικού σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς.

Εκφράζουμε για μια ακόμη φορά την αλληλεγγύη μας στον αγώνα των αγροτών και ζητάμε άμεση ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους αναφορικά με το αφορολόγητο πετρέλαιο, την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, τις κατώτατες εγγυημένες τιμές παραγωγού και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Η άμεση ανταπόκριση σε αυτά τα αιτήματα είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του αγροτικού τομέα και την εδραίωση της αγροτικής οικονομίας.

 

 

Αγρίνιο 19-2-2024

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος