Πρόσκληση σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιερής Πόλης  Μεσολογγίου

Πρόσκληση σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

  • |

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την
29η Απριλίου 2024, ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 17.00, που θα πραγματοποιηθεί στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31,
2ος όροφος, Μεσολόγγι ΤΚ 302 00), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρ. 67Α του Ν.3852/2010, περί Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής επί των
κάτωθι ερωτημάτων:
1. Στο Δήμο μας «λειτουργεί» τουλάχιστον από το 2009, Ανώνυμη Εταιρεία με την
επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία
ΟΤΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΜΕ.Α.Ε.», που διαθέτει 90.000 μετοχές και ψήφους με
εκπρόσωπο τον εκάστοτε δήμαρχο Μεσολογγίου. Ωστόσο, από το 2009 μέχρι το 2016 δεν
υπάρχουν στοιχεία για οποιαδήποτε δραστηριότητα στη Διαύγεια. Μόλις το 2017
υποβλήθηκαν οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και οι
εγκρίσεις των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015 και 2016. Όλη αυτή τη χρονική περίοδο, ένα μόνο μοτίβο
επαναλαμβάνεται μονότονα στις εκθέσεις διαχείρισης χρήσης και στο σημείο που αναφέρεται
στην εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας: «Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση δεν επέδειξε
καμία δραστηριότητα. Προσδοκούμε σε επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας στα
αντικείμενα που προβλέπονται από το καταστατικό της». Το κύριο θέμα, μέσα από το σύνολο
των 6 Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου (Δήμος Ι. Π.
Μεσολογγίου), είναι η εκλογή μελών νέου διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά και το μόνο θέμα,
μέσα από τις 8 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι η συγκρότηση
του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα και η κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του. Δεν
υπάρχει δηλαδή οποιοδήποτε στοιχείο που να δικαιολογεί τη σωστή λειτουργία και τη δράση
της εταιρείας. Αξίζει τέλος, να αναφερθεί ότι κατά τη δημοτική περίοδο 2019-2023, η Γενική
Συνέλευση και το Δ.Σ. έχουν συνεδριάσει μία και μοναδική φορά. Πρόεδρος δε της Εταιρείας

είχε εκλεγεί (και παραμένει;) δημοτικός Σύμβουλος και σήμερα μάλιστα, αντιδήμαρχος του
συνδυασμού σας. Τελικά, τι προτίθεστε να κάνετε; Θα εξετάσετε την εξυγίανσή της Εταιρείας
και τη σωστή λειτουργία της ή τελικά την παύση και τη διάλυσή της; (ερώτηση της κας
Δασκαλή Όλγας – Δημοτ. Σύμβουλος).
2. Οι χρήσεις γης αποτελούν μοχλό ανάπτυξης μιας περιοχής και δεικνύουν και την
στρατηγική ενός τόπου. Οι χρήσεις γης καθορίζονται εν πολλοίς με την έγκριση των Γενικών/
Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Το ΓΠΣ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου επικυρώθηκε
τελευταία φορά στις 16 Ιουνίου 1989 (αρ. αποφ. 44313/2370). Έκτοτε δεν υπάρχει
επικαιροποίηση. Ποια η πρόθεση σας για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου μας; Σε
ποια φάση βρίσκεται το ΤΠΣ της ΔΕ Μεσολογγίου, μέσω του αντίστοιχου προγράμματος «Κ.
Δοξιάδης»; Τι θα γίνει με τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες Αιτωλικού και Οινιαδών; (ερώτηση
του κ. Καρατζογιάννη Νικόλ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
3. Κατολισθήσεις Τοπικής Κοινότητας Σταμνάς – λήψη προληπτικών μέτρων (ερώτηση του
κ. Κατσούλη Παναγ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
4. Σχολικές κτηριακές εγκαταστάσεις Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ερώτηση της κας Πατρινού
Βασιλ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
5. Ασφαλτόστρωση δρόμων εντός οικισμού (2000 m2 περίπου) για την καλύτερη και
ασφαλέστερη διέλευση και μετακίνηση των κατοίκων από και προς τις οικίες τους και όχι μόνο
των μόνιμων κατοίκων δεδομένου ότι από τους δρόμους αυτούς διέρχονται καθημερινά και
οχήματα με προορισμό από και προς την διπλανή κοινότητα Ελληνικά του Δήμου
Μεσολογγίου (ερώτηση του κ. Φραγκούλη Νικ. – Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Φραγκουλαίικων).

Η Προέδρος
Γεωργία Φούντα

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.