Ένταξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μεσολογγίου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

Ένταξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Μεσολογγίου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

  • |

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρα, εγκρίθηκε η πρόταση που υπέβαλλε ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου για ένταξη του Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Η ένταξη της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου», στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από συνθήκες ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

Παράλληλα δε με την λειτουργία της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου και την τροφοδοσία των ωφελουμένων με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, θα παρέχονται επίσης υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης.

Το ύψος της Πράξης ανέρχεται σε 117.000 ευρώ, ενώ η ημερομηνία έναρξής της ορίζεται την 1η Φεβρουαρίου 2017.

 

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος