Έγκαιρη προετοιμασία της Περιφέρειας για τα νέα ηλεκτρονικά δεδομένα

Έγκαιρη προετοιμασία της Περιφέρειας για τα νέα ηλεκτρονικά δεδομένα

  • |

Ο καλύτερος συντονισμός, ο προγραμματισμός των Υπηρεσιών, η ετοιμότητα και η έγκαιρη προετοιμασία τους για τα νέα ηλεκτρονικά δεδομένα, σχετικά με τις προμήθειες και τα έργα, βρέθηκε στο επίκεντρο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Περιφερειακή Αρχή και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας δίνει ιδιαίτερη σημασία στην σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και στόχος της συνάντησης που έγινε υπό την Εκτελεστική Γραμματέα Διονυσία Μαράτου με στελέχη των Υπηρεσιών Προμήθειας και Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (ΕΥΔ/ΕΠ) και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (ΠΤΑ).

Ουσιαστικά, πρόκειται για συζήτηση και διαβούλευση μεταξύ των Υπηρεσιών για την τυποποίηση των διαδικασιών, ώστε να προβλεφθεί και να προληφθεί κάθε πιθανότητα τυχόν λάθους, ενώ υπήρξε και ενημέρωση για το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ.

Για τον σκοπό αυτό προτυποποιήθηκε και ένα έντυπο ειδικό για την τήρηση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται στις προμήθειες και στα τεχνικά έργα, από τον Διευθυντή Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ηλείας Μιχάλη Καλογερόπουλο, ο οποίος και ορίστηκε ως υπεύθυνος παρακολούθησης.

Το έντυπο αυτό διανεμήθηκε σε όλους τους προϊσταμένους και τα στελέχη των εμπλεκομένων υπηρεσιών, την ΕΥΔ/ΕΠ και το ΠΤΑ, προκειμένου να συμπληρωθούν σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, τυχόν επιπλέον στοιχεία που χρειάζονται για να χρησιμοποιείται ως πρότυπο από τις Υπηρεσίες.

«Στόχος είναι η αποφυγή λάθους και η τήρηση της νομιμότητας και της κανονικότητας σε όλες τις διαδικασίες που γίνονται από τις Υπηρεσίες μας», σημείωσε η κυρία Μαράτου και κατέληξε: «Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσπαθούμε να επιλύουμε ζητήματα προληπτικά. Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάζουμε έγκαιρα τον χάρτη των διοικητικών διαδικασιών που θα διευκολύνουν τα στελέχη των υπηρεσιών μας και θα έχουν καλύτερα αποτελέσματα για τους συναλλασσόμενους με τις Υπηρεσίες».

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος