Στρατηγικός σχεδιασμός και ΒΑΑ μέσα από τις δράσεις της ΠΔΕ

Στρατηγικός σχεδιασμός και ΒΑΑ μέσα από τις δράσεις της ΠΔΕ

  • |

«Οι πόλεις είναι αυτές που δέχονται τις περισσότερες πιέσεις και τις συνέπειες από την κρίση και την ύφεση και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε αν θέλουμε να βρούμε τις λύσεις για την επανάκαμψη και την αντιμετώπιση των συνεπειών στους πολίτες και στις κοινωνίες». 

Αυτό επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας στην Ευρωπαϊκή Ημερίδα για την εφαρμογή της Αστικής Ατζέντας της ΕΕ, που συνδιοργανώθηκε στην Αθήνα, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την JASPERS (EIB/JASPERS – Κοινή Βοήθεια για τη Στήριξη Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «Προβληματισμοί για την Ευρώπη».

Κατά την ομιλία του ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως η οικονομική κρίση βρίσκεται μέσα στις πόλεις και για την αντιμετώπιση των συνεπειών, θα πρέπει να κατανοήσουμε τις συνθήκες που αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ανίχνευση, αξιολόγηση και βελτίωση των πολιτικών και εργαλείων αντιμετώπισης των προβλημάτων των πόλεων.

«Ο ορθολογικός σχεδιασμός, η επαρκής χρηματοδότηση και η χρηστή διακυβέρνηση και διαχείριση αποτελούν ζητήματα κλειδιά για την προώθηση μιας διατηρήσιμης, ανοικτής σε όλους και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, που είναι σε θέση να προάγει την ανθεκτικότητα των πόλεων ταυτόχρονα µε την περιβαλλοντική προστασία» πρόσθεσε ο κ. Κατσιφάρας και συμπλήρωσε: «Τα ζητήματα αυτά τίθενται στο επίκεντρο των θέσεων της Νέας Αστικής Ατζέντας HABITAT III του ΟΗΕ, που αφορά µία «αλλαγή παραδείγματος» στον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση και η διαχείριση των αστικών πολιτικών, τοποθετώντας την ολοκληρωμένη χωρική και αστική ανάπτυξη στο κέντρο των προσπαθειών για επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας».

Όπως επεσήμανε, είναι ανάγκη να τονιστεί και η σημασία των πόλεων για την αναδιάρθρωση της οικονομίας της χώρας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει.

«Οι πόλεις μπορούν να γίνουν παράγοντες-κλειδιά στην κοινή μας προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” για βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και για Περιφερειακή Συνοχή» κατέληξε ο Απ. Κατσιφάρας.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης προσκάλεσε τα μέλη των JASPERS (Κοινή Βοήθεια για τη Στήριξη Σχεδίων στις Ευρωπαϊκές Περιφέρειες), που ανταποκρίθηκαν θετικά, σε κοινή σύσκεψη με την Περιφέρεια και τους Δήμους της περιοχής, ώστε να δούμε από κοντά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες.

Παρουσίαση ΒΑΑ και ΟΧΕ

Στην εκδήλωση ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας παρουσίασε και τις στρατηγικές που έχει αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η οποία υποστηρίζει με σθένος τις πρωτοβουλίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη.

Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τους ρόλους των αστικών κέντρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε σχέση και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εσωτερικών ζωνών κάθε Περιφερειακής Ενότητας αξιοποιούνται με τον ορθολογικότερο τρόπο τα προβλεπόμενα στα σχέδια των νέων κανονισμών «εργαλεία» χωρικής ανάπτυξης, όπως τα δύο «Προγράμματα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)» για Αγρίνιο και Πάτρα και οι δύο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)» στον άξονα Κατάκολο – Αρχαία Ολυμπία και το Μεσολόγγι – Αιτωλικό.

«Έχουμε μεγάλη ετοιμότητα σε επίπεδο προσκλήσεων όσον αφορά τις ΒΑΑ και τις ΟΧΕ, κάτι που μας έχει δώσει σημαντική ώθηση για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση» σημείωσε ο κ. Κατσιφάρας προσθέτοντας πως «βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία και εμπιστευόμαστε τους Δήμους για τις ΒΑΑ».