Στις Βρυξέλλες ο Κατσιφάρας

Στις Βρυξέλλες ο Κατσιφάρας

  • |

Οι προτεραιότητες της Εσθονικής Προεδρίας της ΕΕ, η αναμόρφωση  της ΚΓΠ και του «Ορίζοντα 2020», οι Μεταφορές και η Ενέργεια και τα βραβεία EER 2018 ανάμεσα στην ατζέντα της Ολομέλειας της ΕτΠ

Στις εργασίες της 124ης Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που πραγματοποιούνται 11-13 Ιουλίου 2017 στις Βρυξέλλες συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας.

Κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας θα διεξαχθούν οι εκλογές για την εκλογή νέου Προέδρου και Α’ Αντιπροέδρου, όπου μετά από 2,5 χρόνια ο Βέλγος Καρλ Χάινζ Λάμπερτζ του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) αναμένεται να διαδεχθεί τον Φιλανδό Μάρκου Μάρκουλα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP) στην Προεδρία της ΕτΠ.

Επίσης, στην Ολομέλεια τα μέλη της ΕτΠ θα συζητήσουν για σημαντικές Πολιτικές της ΕΕ, καθώς και για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρώπη, όπως, μεταξύ άλλων, οι προτεραιότητες της Εσθονικής Προεδρίας της ΕΕ, η αναμόρφωση  της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η Έρευνα και Καινοτομία, οι Μεταφορές και η Ενέργεια, και η Επιχειρηματικότητα και ΜμΕ.

Έρευνα και Καινοτομία

Στην Ολομέλεια θα συμμετέχει ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, Κάρλος Μοέδας, προκειμένου να συζητήσει με τα μέλη της ΕτΠ την τοπική και περιφερειακή διάσταση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία.

«Ενόψει της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος ‘Ορίζοντας 2020’ – που είναι ο κύριος μηχανισμός στήριξης για την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ και με στόχο την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) – αλλά και στο πλαίσιο του προβληματισμού για το μέλλον της Ευρώπης, βασικό μας αίτημα είναι η καινοτομία και η έρευνα να ανακτήσουν εξέχουσα θέση μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ» αναφέρει σχετικά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.

Αναμόρφωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)

«Η γεωργία, τα τρόφιμα και οι αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις, οι οποίες καθιστούν απαραίτητη την επανεξέταση της ΚΓΠ» τονίζει ο κ. Κατσιφάρας.

Στις συζητήσεις της Ολομέλειας για την αναμόρφωση της ΚΓΠ μετά το 2020, ώστε αυτή να καταστεί μια πολιτική στην υπηρεσία των αγροτών, των επιμέρους περιοχών, των καταναλωτών και των πολιτών, και που θα διασφαλίζει επισιτιστική ασφάλεια και δυναμικές αγροτικές περιοχές, θα συμμετέχει και ο Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Επιτροπής «Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη (AGRI)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Τσέζσλαβ Σιεκιέρσκι.

Μεταφορές και Ενέργεια

Τα μέλη της ΕτΠ θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με την Ευρωπαία Επίτροπο για της Μεταφορές, Βιολέτα Μπουλτς, για τη Στρατηγική της ΕΕ για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών και το μέλλον της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).

Στο πλαίσιο αυτό, θα γίνει και η επίσημη έναρξη της Πλατφόρμα για πράσινα λεωφορεία για τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη τουλάχιστον 2.000 λεωφορείων με μηδενικές εκπομπές μέχρι το τέλος του 2019.

Ο κ. Κατσιφάρας αναφέρει σχετικά: «Τα καθαρά – εναλλακτικών καυσίμων – λεωφορεία μπορούν να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ατμοσφαιρικών ρύπων και θορύβου επιφέρει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, η ήσυχη και ομαλή μετακίνηση σημαίνει μεγαλύτερη άνεση των επιβατών και νέες ευκαιρίες για διαδρομές, καθιστώντας τις δημόσιες συγκοινωνίες πιο ελκυστικές.».

Ακόμα, η ανάγκη να περιοριστεί η κλιματική αλλαγή θα αποτελέσει επίσης μέρος των συζητήσεων, καθώς η ΕτΠ θα υιοθετήσει τρεις γνωμοδοτήσεις (Ενεργειακή Ένωση και καθαρή ενέργεια, Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές) σχετικά με τη Στρατηγική «Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», γνωστής και ως «Χειμερινό Πακέτο».

Επιχειρηματικότητα και ΜμΕ

«Η επιχειρηματικότητα και οι ΜμΕ, ως βασικές κινητήριες δυνάμεις της Ευρώπης για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, προϋποθέτουν ένα απλό, σαφές και συνεκτικό ρυθμιστικό περιβάλλον» υπογραμμίζει ο κ. Κατσιφάρας και συνεχίζει: «Με τις γνωμοδοτήσεις Έξυπνη νομοθεσία για τις ΜΜΕ και Ενίσχυση των νεοφυών και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων στην Ευρώπη υπό το τοπικό και περιφερειακό πρίσμα, συμβάλουμε ώστε να καταστεί το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον φιλικότερο προς τις ΜμΕ μέσω της άρσης των φραγμών σε όλα τα επίπεδα, και ιδίως αυτό της γραφειοκρατίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στα μέτρα υπέρ της ανάπτυξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της άρσης των εμποδίων που τίθενται σε αυτήν.».

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει και η τελετή απονομής των βραβείων «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (EER)» για το 2018. Υπενθυμίζεται ότι πέρσι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ήταν μία από της τρεις ευρωπαϊκές περιφέρειες που έλαβαν το βραβείο EER 2017.

Προτεραιότητες Εσθονικής Προεδρίας της ΕΕ

Από την 1 Ιουλίου, και κατά το β΄ εξάμηνο του 2017, η Εσθονία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Έτσι, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Εσθονίας, Μάτι Μαασίκας, θα παρουσιάσει στην Ολομέλεια της ΕτΠ και θα συζητήσει με τα μέλη τις προτεραιότητες της Εσθονικής Προεδρίας.

«Θα δούμε το γενικό πρόγραμμα της νέας Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ πάνω στα ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον της ΕΕ, το οποίο θα πρέπει να συμβάλει στην αποκατάσταση της πίστης των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης τους, και να δώσει νέα ώθηση στην ΕΕ» αναφέρει σχετικά ο κ.Κατσιφάρας.

Άλλα θέματα της Ατζέντας

Άλλα θέματα που ξεχωρίζουν στην Ημερήσια Διάταξη είναι: Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, Επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό μέλλον – Ευρωπαϊκή δράση για την αειφορία, Μετανάστευση στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου – Διαχείριση των ροών, διάσωση ανθρώπινων ζωών, Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας, Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας και Ονοματολογία και εδαφικές τυπολογίες.