Καινοτομία και νεοφυείς επιχειρήσεις οι προτεραιότητες της Περιφέρειας

Καινοτομία και νεοφυείς επιχειρήσεις οι προτεραιότητες της Περιφέρειας

  • |

Η δημιουργία ενός ειδικού Περιφερειακού Ταμείου που θα στηρίζει μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εστιάζουν στην καινοτομία, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Κωνσταντίνο Γαλιάτσο.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υλοποιεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική δυναμικού χαρακτήρα με δράσεις ενίσχυσης στήριξης της Επιχειρηματικότητας για το επόμενο χρονικό διάστημα που θα κορυφωθεί, προχωρώντας πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση και αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων και διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ήδη, η Περιφέρειά μας έχει εξασφαλίσει και διαχειρίζεται προγράμματα και πόρους ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω διαφόρων εργαλείων χρηματοδότησης που μπορούν να στηρίξουν δράσεις και έργα και στο πλαίσιο αυτό έγινε και η συνάντηση με το ΕΤΕΑΝ, μετά και την ανάληψη από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ρόλου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τη διαχείριση ενός προγράμματος προϋπολογισμού περίπου 29 εκατ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχή μας, μέσα από τέσσερις στοχευμένες δράσεις με στόχο την ενίσχυση των ΜμΕ επιχειρήσεων και της παραγωγικής βάσης της περιοχής μας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δράσεις: Καινοτομική Επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικότητα νέας γενιάς, Ενίσχυση των αλυσίδων προστιθέμενης αξίας για τα προς διεθνοποίηση προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας, Ενίσχυση συνεργατικών σχηματισμών και δικτυώσεων, Εξωστρέφεια Διεθνοποίηση των ΜμΕ της ΠΔΕ και την Ανταγωνιστικότητα νεοφυών ή πολύ Μικρών επιχειρήσεων.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας με στοχευμένες δράσεις που έχουν προκύψει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων αντίστοιχων δράσεων του παρελθόντος. Η επιχειρηματικότητα είναι η πρόκληση για το αύριο. Οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που θα κάνουν πράξη την πρόκληση αυτή στην χώρα μας. Συζητήσαμε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και βρίσκουμε κοινό τόπο για να αξιοποιήσουμε καλύτερα τους πόρους μας. Προτεραιότητα είναι η καινοτομία και οι νεοφυείς επιχειρήσεις» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ κ. Γαλιάτσος τόνισε πως «η ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να έρθει με μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η πλειοψηφία στην χώρα μας. Το ΕΤΕΑΝ συμβάλλει στη στήριξή τους. Στη συνάντηση συζητήσαμε για τις ιδιομορφίες της Περιφέρειας και μας δόθηκε η ευκαιρία να σκιαγραφήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το ταμείο, προσπαθώντας να βρούμε τρόπους για τη βέλτιστη χρήση των εργαλείων αυτών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας, που συμμετείχε στη συνάντηση, επεσήμανε πως «δημιουργήθηκε μια κοινή ομάδα εργασίας ώστε να γίνουν όλα τα βήματα που χρειάζονται για να γίνει πράξη το ειδικό Περιφερειακό Ταμείο Καινοτομίας που θα βοηθήσει όλες τις νεοφυείς επιχειρήσεις και όσες σχετίζονται με την καινοτομία και τις startups».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» Άλκηστις Σταθοπούλου, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρης Καραβίδας, ο προιστάμενος της Μονάδας Β1 Διαχείρισης Πράξεων Αξόνων Προτεραιότητας 1,3,4 του Ε.Π. 2014-2020 (ΕΥΔ/ΕΠ) Νίκος Θωμόπουλος και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Λυκούργος Σταματελάτος.

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος