Την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ξηρομέρου όπου και συγκροτήθηκε σε σώμα καθώς έγινε και η κατανομή των τομέων.

Την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ξηρομέρου όπου και συγκροτήθηκε σε σώμα καθώς έγινε και η κατανομή των τομέων.

  • |

Την Τρίτη 12 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Τοπικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Ξηρομέρου όπου και συγκροτήθηκε σε σώμα καθώς έγινε και η κατανομή των τομέων.
Παρόντα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν τα μέλη της  Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Δήμητρα Κατσινούλα και Ιωάννης Αλεξόπουλος

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξελέγησαν:

Συντονιστής Α’: Σπύρος Χαντζαρας

Συντονιστής Β’: Παναγιώτης Κρίθυμος

 

Στη συνέχεια ορίσθηκαν οι υπεύθυνοι των τομέων δράσης, επικοινωνίας και οργανωτικού.

Συγκεκριμένα ορίσθηκαν

–       Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παναγιώτης Μίχας

–       Υπεύθυνος Οργανωτικού: Παναγιώτης Κρίθυμος

–       Τομέας Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού: Γρηγόρης Μπακαρέλος

–       Τομέας Τουρισμού: Καλλιόπη Σπετσέρη

–       Τομέας Υγείας: Σπύρος Χαντζαρας

–       Τομέας Ενέργειας κ Περιβάλλοντος: Παναγιώτης Κρίθυμος

–       Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Πάνος Μίχας

–       Τομέας Οικονομίας και Εμπορίου: Σπύρος Χαντζαρας