Η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας και η ραγδαία αύξηση των καταγγελλόμενων περιστατικών βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.

Η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας και η ραγδαία αύξηση των καταγγελλόμενων περιστατικών βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.

  • |

Η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας και η ραγδαία αύξηση των καταγγελλόμενων
περιστατικών βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε
στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας.
Παρόντες ο Διευθυντής Αστυνομικής Δ/νσης Ακαρνανίας, Ταξίαρχος Δημήτρης
Γαλαζούλας, ο Βοηθός Ταξιάρχου στο Επιτελείο της Αστυνομικής Δ/νσης Ακαρνανίας Θ.
Νταλαπέρας, η Προϊσταμένη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της
Αστυνομικής Δ/νσης Ακαρνανίας, Δ. Ανδρεοπούλου.
Εκ μέρους της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Δήμου Αγρινίου
παρευρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Γεωργία Μπόκα, η Υποδιευθύντρια Ευ. Δημητρογιάννη
και ο Κοινωνικός Λειτουργός του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Δήμου Αγρινίου, Γ.
Καρακοβούνης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν λύσεις για τη διεύρυνση της
συνεργασίας έτσι ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να παρέχουν στα θύματα
ενδοοικογενειακής βίας ασφάλεια, στέγαση και ψυχοκοινωνική στήριξη.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Αγρινίου καθόλη τη
διάρκεια της λειτουργίας του παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στις γυναίκες θύματα
βίας και τα παιδιά τους και μέσω της συνεχούς και αγαστής συνεργασίας με την
Αστυνομία συμβάλλει αδιάλειπτα στην ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου της
έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος