Επίδομα παιδιού 2018: 25-27 Σεπτεμβρίου 2018 η πληρωμή της τέταρτης δόσης

Επίδομα παιδιού 2018: 25-27 Σεπτεμβρίου 2018 η πληρωμή της τέταρτης δόσης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΑ, στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2018 θα καταβληθεί η Δ’ δόση, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018, στους δικαιούχους που θα έχουν εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση, θα έχουν υποβάλλει αίτηση Α21 έως και τις 20 Σεπτεμβρίου 2018 και πληρούν τις προϋποθέσεις και τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτούντες/υπόχρεοι πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα, τα τέκνα τους να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο έλεγχος της μόνιμης και συνεχούς διαμονής του δικαιούχου, καθώς και των εξαρτώμενων τέκνων στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, γίνεται αποκλειστικά από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων ή των συζύγων τους ή των γονέων τους, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης. Για τη συμπλήρωση της ως άνω πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης προσμετράται χρόνος που εμπίπτει στην εν λόγω πενταετία, κατά την οποία ο αιτών λάμβανε οικογενειακό επίδομα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ2 του ν. 4093/2012 (Α’222) και του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α’ 81).

asfalistiko.gr/