«Μαύρες μέρες» βλέπουν οι νέοι εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική έρευνα της ΓΣΕΕ

«Μαύρες μέρες» βλέπουν οι νέοι εργαζόμενοι – Αποκαλυπτική έρευνα της ΓΣΕΕ

  • |

Οι πλέον απαισιόδοξοι είναι οι εργαζόμενοι 25 – 44 ετών. Σε ποσοστό 70%, οι «νέοι» εργαζόμενοι δηλώνουν απαισιόδοξοι για την πορεία της χώρας τους επερχόμενους μήνες.

Βασίλης Αγγελόπουλος

Το ίδιο συμβαίνει και με επτά στους δέκα ευέλικτα απασχολούμενους, στοιχείο που αναδεικνύει την παγίωση μιας γενικευμένης θεώρησης μηδενικών προσδοκιών που διαχέεται σε κάθε πτυχή του εργασιακού, κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθαι τροφοδοτώντας, μεταξύ άλλων, φαινόμενα φυγής-μετανάστευσης (brain drain). Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από έρευνα που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ και καταγράφει τις απόψεις των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η έρευνα θα πραγματοποιείται κάθε τετράμηνο και στοχεύει στην αποτύπωση, συσχέτιση και αξιολόγηση του εργασιακού πλαισίου και περιβάλλοντος.

Θα συγκρίνονται δείκτες κλίματος αναφορικά με την αισιοδοξία και την επαγγελματική προοπτική, την εξέλιξη των αμοιβών, την ασφάλεια της θέσης απασχόλησης, την ποιότητα των συνθηκών δουλειάς, το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων.
Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των ευρημάτων της εν λόγω έρευνας, η συγκριτική αποτίμηση των μεταβολών και η συνδυαστική συνεξέτασή τους με το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζεται το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα οδηγήσει σε στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες.

Από τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας, ξεχωρίζει ότι το 66% των μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα διατηρούν δυσοίωνες εκτιμήσεις για την εξέλιξη των αμοιβών τους το επόμενο εξάμηνο ενώ μόλις ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι ο εργοδότης του σέβεται πλήρως τα θεσμοθετημένα εργασιακά του δικαιώματα.

Ενδεικτικό του τεράστιου, σε ένταση και έκταση, ζητήματος της εργασιακής ανασφάλειας είναι πως μόνο το 55% των ερωτηθέντων εμφανίζονται βέβαιοι για τη διατήρηση της δουλειάς τους στους προσεχείς έξι μήνες, με το ποσοστό της «σιγουριάς» να υποχωρεί στο 31% για τους μερικώς απασχολούμενους.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία «είναι πρόδηλο από μια ακόμη κοινωνική έρευνα ότι η σημερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας. Τα πλήγματα που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα έχουν διαμορφώσει ένα αρνητικό κλίμα, το οποίο απαιτεί ουσιαστικές παρεμβάσεις επαναφοράς του ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου».

dikaiologitika.gr