106.000 κάλπες, 87.000 παραβάν, 107.700 δεσμίδες ψηφοδελτίων και 77 εκατ. εκλογικοί φάκελοι

106.000 κάλπες, 87.000 παραβάν, 107.700 δεσμίδες ψηφοδελτίων και 77 εκατ. εκλογικοί φάκελοι

 • |

Οι παραπάνω αριθμοί είναι η… παραγγελία που έκανε, μέσω δημόσιων Προσκλήσεων, το υπουργείο Εσωτερικών για τις εκλογικές αναμετρήσεις του 2019 (αυτοδιοικητικές εκλογές, ευρωεκλογές και βουλευτικές εκλογές). Κοινό χαρακτηριστικό των εγγράφων που υπογράφει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, είναι πως θέτουν προθεσμίες εξπρές για την υποβολή προσφορών. Ορίζουν ημερομηνία υποβολής προσφορών την 23η Ιανουαρίου, ενώ φέρουν ημερομηνία έκδοσης 21η και 22 Ιανουαρίου. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή.

Παρακάτω, μπορείτε να διαβάσετε τα βασικά δεδομένα κάθε παραγγελίας, καθώς και τα πλήρη έγγραφα για περισσότερες λεπτομέρειες (πατήστε στα κιτρινισμένα γράμματα).

Ι) ΚΑΛΠΕΣ

 • Ποσότητα:106.000 κάλπες με δυνατότητα προσαύξησης έως 40%.

 • Προϋπολογισμός: 12.500.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (και 5.000.000 € για προσαύξηση της ποσότητας έως 40%).

 • Παράδοση: από 1 έως 20 Απριλίου 2019 (η επιπλέον ποσότητα έως 40%, εφόσον ζητηθεί, θα παραδοθεί από 20 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2019).

 • Ημερομηνία Πρόσκλησης: 21 Ιανουαρίου.

 • Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23 Ιανουαρίου στις 12:00.

ΙΙ) ΠΑΡΑΒΑΝ

 • Ποσότητα: 87.000, με δυνατότητα προσαύξησης της ποσότητας έως 20%.

 • Προϋπολογισμός: 6.700.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (και 1.350.000 € για προσαύξηση ποσότητας έως20%).

 • Παράδοση: από 1 έως 20 Απριλίου 2019 (η επιπλέον ποσότητα έως 20%, εφόσον ζητηθεί, θα παραδοθεί από 20 Απριλίου έως 15 Μαΐου 2019).

 • Ημερομηνία Πρόσκλησης: 21 Ιανουαρίου.

 • Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23 Ιανουαρίου στις 14:00.

ΙΙΙ) ΧΑΡΤΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

 • Ποσότητα: 107.700 δεσμίδες (κάθε δεσμίδα έχει 500 φύλλα).

 • Προϋπολογισμός: 5.710.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 • Παράδοση: έως 10 Απριλίου 2019.

 • Ημερομηνία Πρόσκλησης: 21 Ιανουαρίου.

 • Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23 Ιανουαρίου στις 10:00.

IV) ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ

 • Ποσότητα: 77.000.000 τεμάχια,

– Ευρωεκλογές: 11.000.000

– Δημοτικές Εκλογές: 22.000.000

– Περιφερειακές: 22.000.000

– Κοινοτικές: 10.000.000

– Βουλευτικές: 12.000.000.

 • Παράδοση: από 1 έως 20 Απριλίου 2019.

 • Προϋπολογισμός: 1.450.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 • Ημερομηνία Πρόσκλησης: 22 Ιανουαρίου.

 • Προθεσμία υποβολής προσφορών: 23 Ιανουαρίου στις 10:00.

 • http://ergasianet.gr/