«Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων για τις επόμενες δεκαετίες»

«Δίνουμε λύση στο πρόβλημα των απορριμμάτων για τις επόμενες δεκαετίες»

  • |

 

Ανάσα για τη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής μας αποτελεί το “Υποέργο 1: Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων εντός του ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. ” προϋπολογισμού 51.291.799,65 ευρώ.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις στην ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, φιλική προς το περιβάλλον, με μείωση  του όγκου των αποβλήτων και ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών.

«Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα στον τόπο μας το οποίο δημοπρατείται στις 22 Απριλίου. Δίνουμε λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων για τις επόμενες δεκαετίες. Τα οφέλη της επένδυσης, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, είναι τεράστια. Είναι μία σημαντική παρέμβαση, υψηλής αξίας για το περιβάλλον και τους πολίτες», ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Αναλυτικά η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες:

(α) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), αποτελούμενη από Μονάδα Προδιαλογής, Μονάδα Κομποστοποίησης – Ωρίμανσης και Μονάδα Ραφιναρίας κομπόστ, η οποία θα δέχεται 23.914 τόνους /έτος σύμμεικτα αστικά απόβλητα (απορρίμματα γκρι / πράσινου κάδου) καθώς και υπολείμματα της ΜΕΒ και του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).

(β) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοποβλήτων (ΜΕΒ) αποτελούμενη από Μονάδα Κομποστοποίησης – Ωρίμανσης και Μονάδα Ραφιναρίας κομπόστ των προδιαλεγμένων στην πηγή Βιοαποβλήτων η οποία θα δέχεται 9.482 τόνους /έτος προδιαλεγμένα στην πηγή βιοαπόβλητα (υλικά καφέ κάδου) και 2.375 τόνους/έτος πράσινα απόβλητα.

Η Μονάδα Ραφιναρίας θα είναι κοινή για την ΜΕΑ και ΜΕΒ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, από Ιδίους Πόρους και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ