Αποδοχή χρηματοδότησης της Μελέτης ΓΠΣ Θεστιέων

Αποδοχή χρηματοδότησης της Μελέτης ΓΠΣ Θεστιέων

Στην αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Θεστιέων Δήμου Αγρινίου»  προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.

Η Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Αγρινίου ουσιαστικά «ξεμπλόκαρε» την ολοκλήρωση της μελέτης  η οποία,  με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος τον Σεπτέμβριο του 2014, είχε ανακληθεί γιατί «διαπιστώθηκαν  αδικαιολόγητες καθυστερήσεις μεγαλύτερες των 6 μηνών σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο» στην εξέλιξη της διαδικασίας.

Η σημερινή Δημοτική Αρχή με συντονισμένες ενέργειες και κατάθεση αξιόπιστης μελέτης  κατάφερε την επανένταξη της μελέτης στο ΠΔΕ για την ολοκλήρωση του έργου.