Αδιαφάνεια, μοίρασμα χρημάτων σε ιδιώτες και “συμβούλους” στο ν/σχ για το νέο ΕΣΠΑ

Αδιαφάνεια, μοίρασμα χρημάτων σε ιδιώτες και “συμβούλους” στο ν/σχ για το νέο ΕΣΠΑ

  • |

Αδιαφάνεια, μοίρασμα χρημάτων σε ιδιώτες και «συμβούλους», υπερσυγκεντρωτισμός αρμοδιοτήτων και «καπέλωμα» των  Περιφερειακών Υπηρεσιών,  αυθαίρετες μετακινήσεις, αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις προσωπικού και πολλά άλλα, καταλογίζει στο νομοσχέδιο για το νέο ΕΣΠΑ -που κατέθεσε ο υπουργός Ανάπτυξης Γεωργιάδης- η Αγωνιστική Παρέμβαση Εργαζομένων ΜΟΔ. (ΜΟΔ ΑΕ – Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων).

Όπως αναφέρει με ανακοίνωσή της:
Το  νομοσχέδιο «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας ‘Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε. και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», κατατέθηκε και συζητείται ήδη στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή.

Είναι ένα ν/σ που περιέχει πολλά προβληματικά σημεία:

Διαπιστώνονται: αδιαφάνεια, μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις, αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις, εξυπηρετήσεις και τοποθετήσεις προϊστάμενων κατά τη βούληση του αρμόδιου Υπουργού Ανάπτυξης.
Μοίρασμα χρημάτων σε ιδιώτες και «συμβούλους».
Υπερσυγκεντρωτισμός αρμοδιοτήτων και «καπέλωμα» των  Περιφερειακών Υπηρεσιών που θα διαχειριστούν τα Περιφερειακά Προγράμματα (ΠΕΠ) από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Δημιουργούνται νέες υπηρεσίες χωρίς προφανή λόγο, προκαλώντας πολλαπλά επίπεδα γραφειοκρατίας, νέες θέσεις προϊστάμενων, μεγάλο οικονομικό και διοικητικό κόστος (ακόμη και δίδυμη υπηρεσία στο Interreg).
Περιγράφεται ο «ξαφνικός θάνατος» της ΕΥΔ Interreg (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Διασυνοριακών Προγραμμάτων με έδρα τη Θεσσαλονίκη) 2014-2021, η προετοιμασία της νέας δομής του από την παλιά υπηρεσία και μετά κλείσιμό της παλιάς. Η μη αυτοδίκαιη μετάβαση του συνόλου των εργαζομένων αποτελεί αναίτια στοχοποίηση, καθώς για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο ΕΣΠΑ ισχύει η αυτοδίκαιη μετάβαση. Δηλαδή, κλείνουν μια υπηρεσία, αφού πρώτα την αναγκάσουν να στήσει την επόμενη. Εντύπωση, μάλιστα, προκαλεί ότι ο αρμόδιος Ειδικός Γραμματέας του Υπ. Ανάπτυξης (που με βάση το νόμο θα εποπτεύει την εν λόγω υπηρεσία) είναι και ο ίδιος εργαζόμενος της ΜΟΔ!
Η ΜΟΔ (η εταιρεία που στελεχώνει με εργαζομένους της όλες τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα αναπτυξιακά προγράμματα) μετατρέπεται σε «τροχονόμο» εργαζομένων πολλαπλών ταχυτήτων ως προς το είδος της εργασίας που παρέχουν (μισθωτή, leasing, μπλοκάκια, ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ) αλλά και σε απλό υποστηρικτή Τεχνικών θεμάτων για όλα τα πληροφοριακά συστήματα (ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ ε-ΠΔΕ κ.λπ.). Υποβαθμίζεται, δηλαδή, μια εταιρεία (Ιδιωτικού Δικαίου του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) που διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση όλων των προηγουμένων Αναπτυξιακών προγραμμάτων αλλά και εξαιρετικά καταρτισμένο προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία.
Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αποφασίζει ποιος θα μπει Προϊστάμενος και ποιος θα φύγει (μέχρι τον Ιούνιο του 2023…) αφού καταργεί το προηγούμενο σύστημα τοποθέτησης Προϊστάμενων μετά από διαγωνισμό.
Σπάει το Ενιαίο σύστημα Διοίκησης του ανθρώπινου Δυναμικού καθώς οι εργαζόμενοι της ΜΟΔ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔ ΔΑΜ), αλλά και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ταμείου Μετανάστευσης θα υπόκεινται σε υπαλληλικό και πειθαρχικό έλεγχο από το αντίστοιχο Υπουργείο.
Μετατάσσονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης όσοι/όσες εργάστηκαν στο σύστημα ΕΣΠΑ από οποιονδήποτε φορέα και στη συνέχεια αποσπώνται πάλι στο σύστημα ΕΣΠΑ για προφανείς λόγους που έχουν να κάνουν με αμοιβές και παροχές, πάντα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
Οι υπάλληλοι που θέλουν να αποσπαστούν στην ΕΥΔ ΔΑΜ θα αξιολογούνται από Διοικητή (λες και είναι ένστολο σώμα). Χωρίς ούτε καν μια επιτροπή για τα μάτια του κόσμου, σπάει το ενιαίο σύστημα διοίκησης του προσωπικού
Δεν γίνεται κανένας λόγος για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), που, όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, «δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος νόμου»… Αν και οι δομές του ΕΣΠΑ προβλέπεται να εμπλακούν στη διαχείρισή του, χωρίς επιπλέον προσωπικό, χωρίς το ειδικό σύστημα αμοιβών που προβλέπει το ΤΑΑ για τα στελέχη του και παρά τα εκατομμύρια € αμοιβών στην GRANT THORTOΝ, εν πολλοίς για έργα που θα υλοποιήσουν Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ.
Γιατί το ΤΑΑ έχει το δικό του ΣΔΕ (και το διοικητή του…), ενώ είναι σκανδαλώδης η υποστήριξή του από τις ΕΥ του ΕΣΠΑ (π.χ. ΟΠΣ, ΕΥΘΥ και Επιτελικές που θα υλοποιούν έργα), ενώ όλη η υλοποίηση έχει δοθεί με σύμβαση στη GRANT THORTOΝ. Σκανδαλώδες είναι και το μπόνους που πήραν οι εργαζόμενοι εκεί, απλά επειδή εγκρίθηκε το πρόγραμμα.
Εργαζόμενοι ΙΔΟΧ με πολλά χρόνια στο σύστημα και με αλλεπάλληλες ανανεώσεις των συμβάσεων τους παραμένουν όμηροι γι’ άλλη μια φορά χωρίς να μετατρέπονται οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου.
Υπάρχουν άρθρα για τη σύσταση νέας εταιρείας ΑΕ. με τίτλο «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» που ενώ ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση εντούτοις χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό αλλά εκτός του ν. 4354/15 (ενιαίο μισθολόγιο) ενώ εξαιρείται και από το ν. 4412/2016 (δηλαδή δημόσιες συμβάσεις εκτός του πλαισίου που τις διέπει).
Παρατηρείται το πρωτοφανές να αποδίδονται σε Δημόσιους Υπαλλήλους μη μισθολογικές παροχές (υφιστάμενες και όποιες νέες προκύψουν στο μέλλον), που έχουν προκύψει από Συλλογική Σύμβαση με σωματείο του Ιδιωτικού τομέα, στο όνομα της ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης όσων κάνουν τη ίδια δουλειά. Και ενώ ορθά, αν και με λανθασμένο τρόπο, γίνεται προσπάθεια ενιαίας αντιμετώπισης των εργαζομένων στο ΕΣΠΑ (εργαζόμενοι ΜΟΔ και εργαζόμενοι προερχόμενοι από το Δημόσιο) δεν ισχύει το ίδιο για τους Υπαλλήλους της ΜΟΔ. Εδώ και δέκα χρόνια στην εταιρεία υφίσταται ένα μισθολογικό καθεστώς συνεπεία του οποίου υπάρχουν πολύ μεγάλες μισθολογικές διαφορές μεταξύ εργαζομένων με ίδια κλιμάκια και προϋπηρεσία, με αποτέλεσμα το 60% αυτών να αμείβονται πολύ λιγότερο από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους, ενώ κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΔ (Α.Π.Ε. ΜΟΔ)

.neaprooptiki.gr