Όλα τα νέα μέτρα στήριξης μη μισθολογικού κόστους των πληττόμενων επιχειρήσεων

Όλα τα νέα μέτρα στήριξης μη μισθολογικού κόστους των πληττόμενων επιχειρήσεων

  • |

Νέα  δέσμη  έκτακτων  παρεμβάσεων υπέρ των πληττόμενων  επιχειρήσεων -στην κατεύθυνση της στήριξης του μη μισθολογικού κόστους- προβλέπει τροπολογία την οποία κατέθεσε χθες η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το capital.gr, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το κριτήριο ένταξης των επιχειρήσεων:

Στην πρώτη κατηγορία, το κριτήριο είναι το “επιδημιολογικό” επίπεδο της περιφερειακής ενότητας (σ.σ. νομού) στο οποίο ανήκει μία επιχείρηση. Ανάλογα με αυτό το επίπεδο προβλέπεται υποχρεωτική ή προαιρετική αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τουλάχιστον 14 ημέρες και η καταβολή αποζημίωσης (για αντίστοιχο διάστημα) στους υπό αναστολή μισθωτούς των πληττομένων επιχειρήσεων.

Στη δεύτερη κατηγορία της δέσμης των νέων μέτρων, το κριτήριο είναι ο τζίρος των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν είναι πληττόμενες ή όχι.  Ο λόγος για τον μηχανισμό “Συν-Εργασία”, στον οποίο θα μπορούν να ενταχθούν έως 31 Δεκεμβρίου επιχειρήσεις που είχαν τζίρο τουλάχιστον 20% μειωμένο το διάστημα Μαρτίου-Αυγούστου του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Μάλιστα,  για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019,   για το διάστημα μεταξύ 1ης Ιουλίου -31 Δεκεμβρίου, δεν θα επιδοτούνται  μόνο όλες οι εισφορές (εργοδοτικές, εργατικές) επί του χρόνου που δεν απασχολούνται οι εργαζόμενοι, αλλά και οι εργοδοτικές εισφορές επί του χρόνου που εργάζονται.

Σημειώνεται πως η χρήση των παραπάνω μέτρων μπορεί να γίνει συνδυαστικά, δηλαδή επιχειρήσεις -εφόσον πληρούν τους σχετικούς όρους- μπορούν να βγάζουν σε αναστολή μέρος του προσωπικού τους και ένα άλλο να το εντάσσουν στο μηχανισμό “Συν-Εργασία”.

Τα μέτρα
Συγκεκριμένα, σε σχέση με τα μέτρα που κριτήριο έχουν το επιδημιολογικό επίπεδο κάθε περιφερειακής ενότητας, η τροπολογία προβλέπει πως στις περιφερειακές ενότητες με “πολύ υψηλό” επιδημιολογικό επίπεδο, τίθενται υποχρεωτικά  σε αναστολή όλες οι συμβάσεις εργασίας των πληττόμενων επιχειρήσεων που κλείνουν με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους. Στις ίδιες  περιοχές, είναι δυνατή η τηλεργασία στο 40% του προσωπικού των επιχειρήσεων.

Στις περιφερειακές ενότητες  σε επιδημιολογικό επίπεδο “υψηλό”, “μέτριο”, “χαμηλό” είναι δυνατή η αναστολή συμβάσεων εργασίας σε πληττόμενες επιχειρήσεις. Στις περιοχές με “υψηλό” επίπεδο, είναι δυνατή η “τηλεργασία” για το 40% του προσωπικού των επιχειρήσεων, ενώ στις περιφερειακές ενότητες που βρίσκονται σε “μέτριο” επιδημιολογικό επίπεδο είναι δυνατή η “τηλεργασία” για το 20% του προσωπικού.

Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει, παράλληλα,  σε σχέση με τον μηχανισμό “Συν-Εργασία”, ο οποίος  αφορά όλες τις επιχειρήσεις με μειωμένο τζίρο τουλάχιστον 20% την περίοδο Μαρτίου-Αυγούστου 2020 (σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι) προβλέπονται δύο αλλαγές. Κατά πρώτον, παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου  (αντί της 15ης Οκτωβρίου 2020)  η επιδότηση του 100% του συνόλου των εισφορών (εργοδοτικών και εργατικών) που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται. Κατά δεύτερον, επιδοτείται το 100% -για το διάστημα μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020- των εργοδοτικών εισφορών για το χρόνο που απασχολούνται οι “συν-εργαζόμενοι” σε επιχειρήσεις που πάνω από το 50% του τζίρου τους “παρήχθη” στο γ΄τρίμηνο του 2019.

Αναλυτικά, η τροπολογία προβλέπει:

1.  Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης “Συν-Εργασία”

“Για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 31.12.2020 καταβάλλεται σε ποσοστό 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται.”.
“Το  σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών    για τις επιχειρήσεις-εργοδότες (εφόσον δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019)   που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης “Συν-Εργασία”, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 ως 31.12.2020.”.
Οι άλλοι όροι της “Συν-Εργασίας” ( σ.σ. μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους) “ισχύουν από τις 16.10.2020”.

2. Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο “πολύ υψηλό”

“Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο “πολύ υψηλό”, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού COVID-19, αναστέλλονται στις περιπτώσεις που αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων ή των υποκαταστημάτων τους με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018″.
“Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο “πολύ υψηλό”, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού COVID-19, οι οποίες ή τα υποκαταστήματα των οποίων πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018 , μπορούν να τεθούν σε αναστολή, για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων, για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο “πολύ υψηλό” και όχι λιγότερο από 14  ημέρες”.
“Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν ανασταλεί, είναι δίκαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογικά με το διάστημα που ορίζεται και κατ’ ελάχιστο για 14 ημέρες, υπολογιζόμενη με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €), αντιστοιχούντος σε 30  ημέρες.
“Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειταί σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα”.
“Για την καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού οι αναστολές των συμβάσεων εργασίας δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”.
“Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής καλύπτονται αναλογικά από τον κρατικό προϋπολογισμό και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού μισθού”.
“Οι επιχειρήσεις-εργοδότες για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η καταγγελία είναι άκυρη”
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες:

υποχρεούνται, μετά το πέρας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών.
μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό “Συν-Εργασία” εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.
υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών,
οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα “Εργάνη” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, και για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο πολύ υψηλό, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 “Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας-έντυπο ειδικού σκοπού”,
Σε περίπτωση παράβασης της  σχετικής υποχρέωσης , επιβάλλεται πρόστιμο 3.000ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται η Περιφερειακή Ενότητα εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων, η διάρκειά τους, προβλέπεται παράτασή τους, εξειδικεύονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή οι οποίοι πλήττονται σημαντικά και καθορίζεται η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε ειδικότερο ζήτημα που κρίνεται  αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος.

3.  Έκτακτα μέτρα στήριξης εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες σε Περιφερειακές Ενότητες που εντάσσονται σε επιδημιολογικό επίπεδο “υψηλό”, “μέτριο”, “χαμηλό”

“Οι συμβάσεις εργασίας εργαζόμενων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο “χαμηλό” ή “μέτριο” ή “υψηλό”, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοίού COVID-19, μπορούν να τίθενται σε αναστολή, για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων, για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται στα επιδημιολογικό επίπεδα της παρούσας βάσει ΚΑΔ”.
“Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να εντάσσουν στον Μηχανισμό “Συν-Εργασία” εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή.
“Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο “υψηλό”, εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των εργαζομένων τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, και σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.
Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών που ανήκουν σε Περιφερειακή Ενότητα που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο “μέτριο”, εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία των εργαζομένων τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 20% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.
Οι επιχειρήσεις – εργοδότες Περιφερειακής Ενότητας που εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο “χαμηλό”, μπορούν να κάνουν χρήση του συστήματος της εξ αποστάσεως εργασίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για την ορθή τήρηση  (σ.σ. των παραπάνω), οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν πριν την έναρξη της εργασίας στο “Εργάνη” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα, εντάσσεται σε επιδημιολογικό επίπεδο “υψηλό” ή “μέτριο”, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 “Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας-έντυπο ειδικού σκοπού” .
“Σε περίπτωση παράβασης της σχετικής υποχρέωσης επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων”.