Το γήπεδο Καραϊσκάκη και ο “πόλεμος” Μαρινάκη-Κόκκαλη

Το γήπεδο Καραϊσκάκη και ο “πόλεμος” Μαρινάκη-Κόκκαλη

Σε ποιον ανήκει το γήπεδο Καραϊσκάκη και ποιος θα πληρώσεις τις ζημιές; Κατά 50% ανήκει στον Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Είναι το μόνο σίγουρο. Για το άλλο 50% ο Σωκράτης Κόκκαλης υποστηρίζει ότι έχει μεταβιβαστεί στον Βαγγέλη Μαρινάκη και μάλιστα ότι πλήρωσε το φόρο μεταβίβασης.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αντιτείνει ότι παρότι πλήρωσε το τίμημα δεν έχει γίνει ακόμα η μεταβίβαση. Οπότε το ποιος θα συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για να μην προχωρήσει σε κατάσχεση η Eurobank δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει.

Ουσιαστικά η πλευρά Κόκκαλη λέει ότι ο Μαρινάκης πρέπει να βάλει τα λεφτά γιατί το γήπεδο του ανήκει, ενώ η πλευρά Μαρινάκη υποστηρίζει ότι ο Κόκκαλης πρέπει να βάλει τα λεφτά γιατί δεν ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση.

Τα «φέσια» του γηπέδου
Οπότε όπως γίνεται αντιληπτό η κόντρα που βγήκε στην επιφάνεια από τις αρχές Νοεμβρίου 2018, όταν ο Σωκράτης Κόκκαλης παραιτήθηκε από το διοικητικό συμβούλιο του Ολυμπιακού δεν είναι αθώα.

Πυροδοτήθηκε από τα χρέη δεκάδων εκατ. ευρώ που «γεννά» το γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης, καθώς, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό των φιλάθλων, που γέμιζαν τις εξέδρες και τα καταστήματα, έπαψε να είναι κερδοφόρο. Την τελευταία εξαετία βγάζει ζημιές και πλέον δεν μπορεί να αποπληρώνει το ομολογιακό δάνειο, που έχει εκδοθεί το 2008 από όμιλο τραπεζών με επικεφαλής την Eurobank.
Αναλυτικότερα:

ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 11% και ανήλθε σε 3,6 εκατ. ευρώ, από 4,04 εκατ. στην προηγούμενη χρήση.
Το οικονομικό αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Μάλιστα οι ζημίες αυξήθηκαν κατά 70% και διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ  την αμέσως προηγούμενη χρήση.
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις διογκώθηκαν, προσεγγίζοντας  τα 35 εκατ. ευρώ (από 28 εκατ. ευρώ το 2016).
Όπως υποστηρίζει η εταιρεία, οι ζημιές οφείλονται στα μειωμένα έσοδα από τις ενοικιάσεις σουιτών και την εκμίσθωση εμπορικών καταστημάτων, αλλά και στις αναγκαίες δαπάνες ώστε το γήπεδο να βρίσκεται πάντα σε λειτουργική κατάσταση εναρμονισμένη με τα στάνταρ της UEFA.

Μεταξύ των υποχρεώσεων περιλαμβάνεται ομολογιακό δάνειο που είχε συναφθεί το 2008 με τη Eurobank (και με άλλες τράπεζες). Λόγω μη καταβολής δόσεων το δάνειο έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο για ποσό άνω των 20 εκατ. ευρώ!

Στη δανειακή σύμβαση υπάρχει όρος ότι «ο δείκτης των διαθέσιμων χρηματικών ροών προς το δείκτη εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 1,10. Διαφορετικά συντρέχει λόγος υπερημερίας, που δύναται να οδηγήσει στην καταγγελία του ομολογιακού δανείου».

Ο όρος αυτός έχει παραβιαστεί εδώ και χρόνια και η Eurobank, η οποία διαχειρίζεται το δάνειο, διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση εκ μέρους των ομολογιούχων.

Η εταιρεία «Καραϊσκάκης ΑΕ» είχε προσπαθήσει να έρθει σε συνεννόηση με τη Eurobank, ώστε να αποφύγει τα χειρότερα. Η τράπεζα, υπό την πίεση και των εποπτικών αρχών για τη μείωση των κόκκινων δανείων, διαμήνυσε στην εταιρεία, ότι δεν πρόκειται να δεχθεί οποιουσδήποτε όρους αναδιάρθρωσης του δανείου, αν δεν γίνει πρώτα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή, καλεί τους μετόχους να βάλουν χρήματα στην εταιρεία.

Εδώ όμως αρχίζουν τα προβλήματα, καθώς δεν βρίσκεται αυτός, που θα βάλει τα χρήματα. Ο Σωκράτης Κόκκαλης λέει ότι το ποσοστό του (50%) το έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης υποστηρίζει ότι παρότι έχει πληρώσει το τίμημα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης.

Σημειώνεται ότι, όποιος βρεθεί να είναι κάτοχος του γηπέδου, επωμίζεται και τα χρέη και γενικά τα ανοίγματα της εταιρείας «Γ. Καραϊσκάκης Α.Ε.».
Υπό το πρίσμα αυτό, ουδείς πιστεύει ότι θα συμμετάσχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή να βάλει χρήματα στο γήπεδο, ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο οποίος έχει τα δικά του τρεχάματα με τη δικαιοσύνη καθώς έχει καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα είναι αποφυλακισμένος με όρους και άνοιξε και η υπόθεση της ΔΕΠΑ.

Δηλαδή, φαίνεται πως υπάρχει αδιέξοδο. Από τη μια πλευρά υπάρχει η πίεση των φιλάθλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν θα δεχτούν την οικονομική κατάρρευση του γηπέδου της ομάδας τους, από την άλλη πλευρά «είναι πολλά τα λεφτά» των χρεών.

Σε ποιόν ανήκει το γήπεδο;
Στις 17 Οκτωβρίου προέκυψε μια ξαφνική ανακοίνωση του Σωκράτη Κόκκαλη, σχετικά με την εκκρεμή, μετά από 8 χρόνια(!) μεταβίβαση του γηπέδου Γ. Καραϊσκάκης.

Ο ίδιος ο Σωκράτης Κόκκαλης υποστήριξε ότι το γήπεδο έχει σχεδόν μεταβιβαστεί, ο ίδιος έχει πληρώσει και τον φόρο μεταβίβασης και συνεπώς θεωρεί ότι τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη.

Απαντώντας, ο νυν πρόεδρος του Ολυμπιακού, υποστηρίζει ότι έχει πληρώσει το τίμημα για την αγορά των μετοχών του ΣωκράτηΚόκκαλη και μάλιστα έχει προπληρώσει το τίμημα από το 2011, αλλά η μεταβίβαση δεν έχει γίνει.

Δηλαδή και οι δύο αρνούνται την κυριότητα του γηπέδου και η αιτία είναι τα χρέη, που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία υπερβαίνουν τα 20 εκατ. ευρώ, προς τις τράπεζες.

Η ανακοίνωση του πρώην προέδρου του Ολυμπιακού Σωκράτη Κόκκαλη ήταν η ακόλουθη:
«Με το από 06/07/2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, συμφωνήθηκε η μεταβίβαση των μετοχών μου στις εταιρείες ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. και ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α.Ε. στον κ. Ευάγγελο Μαρινάκη ή/και σε Εταιρείες του.
Οι μεταβιβάσεις των μετοχών μου στις ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και ΘΡΥΛΟΣ Α.Ε. έχουν ως γνωστόν ολοκληρωθεί ήδη από το 2010.
Όσον αφορά στην ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α.Ε. έχουν ήδη από 17/12/2010 υπογραφεί σχέδια συμφωνητικών μεταβίβασης μετοχών, έχει πληρωθεί από εμένα ο τότε επιβαλλόμενος σχετικά φόρος και έχει καταβληθεί το σύνολο του συμφωνηθέντος τιμήματος μεταβίβασης.
Έκτοτε η ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Α.Ε., συνεπώς και το Στάδιο «Ε.Ο.Ε. Γ. Καραϊσκάκης», τελούν υπό τον αποκλειστικό έλεγχο, όσον αφορά στην δική μου συμμετοχή (50%), του κ. Ευαγγέλου Μαρινάκη.
Η τυπική διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών (κατ’ άρθρο 8β του Κ.Ν.-2190/20) καθυστερεί λόγω διαπραγματεύσεων που έχουν, ερήμην μου, εκπρόσωποι του κ. Ευάγγελου Μαρινάκη με τις δανείστριες Τράπεζες».

Η απάντηση του κ. Μαρινάκη
Λίγες ώρες αργότερα ακολούθησε η απάντηση από τον κ. Μαρινάκη, στην οποία επισημαίνει:

«Η μεταβίβαση του 50% των μετοχών της ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΕ, από τον κ. Κόκκαλη στον κ. Μαρινάκη δεν ολοκληρώθηκε, παρότι ο κ. Κόκκαλης είχε προεισπράξει το σύνολο του τιμήματος, από τις αρχές του 2011, λόγω μη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για τη μεταβίβαση και την ύπαρξη νομικών επιπλοκών, σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, του υπολοίπου 50% των μετοχών της ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΕ, το οποίο ο κ. Κόκκαλης είχε μεταβιβάσει σε εταιρεία συμφερόντων του κ. Λαυρεντιάδη.

Ο κ. Μαρινάκης, μέσω της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, έχει από το 2015 υποβάλει πρόταση προς τις Πιστώτριες Τράπεζες, για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στη διαχειρίστρια εταιρεία του Σταδίου Καραϊσκάκη, ώστε η έδρα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ να αποτελέσει για πάντα περιουσιακό στοιχείο της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και όχι του μεγαλομετόχου της».

eretikos.gr