Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου

  • |

 

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου σας προσκαλεί σε διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο (Σταυροπούλου 31, ΤΚ 302 00, 2 ος όροφος), ως εξής:
Ειδική-τακτική συνεδρίαση ώρα 18.00:
Έγκριση ισολογισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου οικον. έτους 2020 (εισηγητής κ.
Δαλάρης Λάμπ. – Αντιδήμαρχος).
Ειδική-τακτική συνεδρίαση ώρα 18.20:
Έγκριση ισολογισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου οικον. έτους 2021 (εισηγητής κ.
Δαλάρης Λάμπ. – Αντιδήμαρχος).
Τακτική συνεδρίαση ώρα 18:45:
1. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη Δημοτική
Κοινότητα Νεοχωρίου, με σκοπό την δημιουργία πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων
(εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ. – Αντιδήμαρχος).
Συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου.
2. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση θερινών δρομολογίων του ΚΤΕΛ
αστικών γραμμών Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ. – Αντιδήμαρχος).
3. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. (εισηγητής κ.
Δαλάρης Λάμπ. – Αντιδήμαρχος).
4. Έγκριση χορήγησης βοηθήματος σε άπορους συνδημότες λόγω εκτάκτων και απρόβλεπτων
γεγονότων (εισηγητής κ. Κουτσοθεόδωρος Ιωάν. – Αντιδήμαρχος).
5. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής (αποφ. 203/2024) σχετικά με παραχώρηση θέσης
στάσης- στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης σε ΑΜΕΑ (εισηγητής κ. Μπιλάλης Μιχ. –
Αντιδήμαρχος).

6. Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής (αποφ. 207/2024) σχετικά με παραχώρηση θέσης
στάσης- στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης σε ΑΜΕΑ (εισηγητής κ. Μπιλάλης Μιχ. –
Αντιδήμαρχος).
7. Αύξηση ωραρίου εργασίας εργαζομένων ΙΔΟΧ στα ΚΔΑΠ (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ. –
Αντιδήμαρχος).
8. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας κατά τις Κυριακές, Αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες των
Ληξιαρχείων όλων των Δ.Ε. του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ.
– Αντιδήμαρχος).
9. Εισηγήσεις της Επιτροπής Παιδείας (απόφ. 11 & 12/2024) περί παραχώρησης προαυλίων
χώρων σχολείων (εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).
10. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας (απόφ. 13/2024) περί κατανομής ποσού σε σχολικές
επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων
(εισηγητής κ. Φαράντος Σωτ. – Αντιδήμαρχος).
11. Εισηγήσεις της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με αναμορφώσεις προϋπ/σμού και
τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2024 (εισηγητής κ. Δαλάρης Λάμπ. – Αντιδήμαρχος).
Ειδική τακτική συνεδρίαση ώρα 19:30:
1. Απευθείας αναθέσεις (ερώτηση της κας. Δασκαλή Όλγας – Δημοτ. Σύμβουλος).
2. Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο (ερώτηση του κ. Καρατζογιάννη Νικόλ. – Δημοτ. Σύμβουλος).
3. Νέο κτίριο Αστυνομικής Διεύθυνσης (ερώτηση του κ. Κατσούλη Παναγ. – Δημοτ.
Σύμβουλος).
4. Ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις εκτάσεις – οικόπεδα ευθύνης του Λιμενικού
Ταμείου (ερώτηση του κ. Λύρου Αθαν. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Η Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Γεωργία Φούντα

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος

Σχόλια (0)

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί.