ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | Ερωτήσεις προς την δημοτική αρχή Μεσολογγίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ | Ερωτήσεις προς την δημοτική αρχή Μεσολογγίου

  • |

κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1.   Τι γίνεται με τις οφειλές μισθωμάτων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο; Έχουν καταβληθεί από όλους τους υπόχρεους; Αν όχι, τι προτίθεται να πράξει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο;

2.   Με την υπ’ αριθ. 161/7-11-2016 απόφασή σας, προχωρήσατε σε απευθείας αναθέσεις για την εκμίσθωση μηχανημάτων για την «Αντιπλημμυρική θωράκιση – καθαρισμό ρεμάτων με μίσθωση μηχανημάτων» σε δέκα (10) εργολάβους ύψους 144.400 ευρώ. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι παρακάτω καθαρισμοί:

i.     Καθαρισμός περιφερειακού αύλακα κτήματος Λεσινίου δαπάνης 24.800 ευρώ και

ii.           Καθαρισμός ρέματος Αγριλιάς έως Ε.Ο. δαπάνης 48.000 ευρώ.

3.   Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2016, απεστάλησαν από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) ActionAid Hellas σημαντικές ποσότητες ρουχισμού, ειδών διατροφής και υγιεινής προστασίας, οι οποίες αποθηκεύτηκαν στο Κατράκειο. Πριν από ένα (1) περίπου μήνα, σύμφωνα με ασφαλείς ενδείξεις, το σύνολο του ρουχισμού και άλλων ειδών που απεστάλη, πετάχτηκαν στο ΧΥΤΑ! Τι γνωρίζει επ’ αυτού ο Πρόεδρος του Κατράκειου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αιτωλικού και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας; Έχετε ενημερώσει την ActionAid Hellas για το περιστατικό; Με ποιο τρόπο, κατά τη δική σας άποψη, υπηρετείτε την κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη; Με τέτοιου είδους ενέργειες;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Π. Παπαδόπουλος

Δ. Κοκοτός