Περί δήθεν καθυστερημένης υποβολής του αιτήματος από τον Δήμο Θέρμου

Περί δήθεν καθυστερημένης υποβολής του αιτήματος από τον Δήμο Θέρμου

  • |

Αναφορικά με κάποιες απόψεις εκπροσώπου του πολιτικού κόσμου της περιοχής μας, που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, περί δήθεν καθυστερημένης υποβολής του αιτήματος από τον Δήμο Θέρμου για παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων από την εκτροπή του Ευήνου, αναφέρουμε τα εξής:

  1. Ο Δήμος Θέρμου συμπεριλαμβάνεται στους πρώτους Δήμους του παρευηνίου που έθεσε εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια, από το 2003, με την 381/2003 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, η οποία υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 219/12-1-2004 έγγραφο στο σύνολο των αρμοδίων φορέων, ζήτημα αντισταθμιστικών ωφελημάτων από την εκτροπή του Ευήνου.
  2. Πρόσφατα, τον Φεβρουάριο του 2016, το ζήτημα ανακινήθηκε πάλι από τον Δήμο Θέρμου, καθώς σε χρονικό διάστημα πρότερο των σχετικών συζητήσεων στο αρμόδιο Υπουργείο για το ζήτημα αυτό, υπήρξαν σχετικές επαφές του Δημάρχου Σπύρου Κωνσταντάρα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη συνέχεια το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε και εγγράφως με το με αριθμ. πρωτ. 462/10-2-2016 σχετικό έγγραφο, στο οποίο επισυνάφθηκαν και τα σχετικά στοιχεία που συνηγορούσαν στην ικανοποίησή του, μεταξύ των οποίων και η 381/2003 σχετική με το θέμα Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία, όπως αναγραφόταν, μάλιστα, στο εν λόγω έγγραφο, παραμένει φυσικά επίκαιρη και σήμερα και γι’ αυτό αυτονόητα αποδεκτή από τη δημοτική αρχή, ενώ υπήρχε επισήμανση ότι η ίδια Απόφαση είχε αποσταλεί με το με αριθ. πρωτ. 219/12-1-2004 έγγραφο (το οποίο επισυνάφθηκε και αυτό) στο ίδιο Υπουργείο. Υπάρχει, μάλιστα, και το αντίστοιχο Δελτίο Τύπου που δόθηκε από τον Δήμο Θέρμου στα Μέσα Ενημέρωσης αυθημερόν, στις 10-2-2016, το οποίο επιβεβαιώνει τα παραπάνω, όπου, μάλιστα, είναι δημοσιευμένα και τα αναφερόμενα παραπάνω συνοδευτικά στοιχεία.
  3. Στο προσχέδιο του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δόθηκε πρόσφατα στη ΚΕΔΕ για διαβούλευση δεν συμπεριλαμβανόταν το Άρθρο 66, το οποίο αναφέρεται στη θέσπιση Αντισταθμιστικού Τέλους υπέρ Δήμων για χρήση υδάτων φυσικών ταμιευτήρων και για τη χρήση υδάτων που μεταβάλλεται η φυσική τους ροή και συλλέγονται σε τεχνητούς ταμιευτήρες, το οποίο προστέθηκε, προφανώς, εκ των υστέρων χωρίς διαβούλευση και με ανορθολογική προσέγγιση αναφορικά με τους φορείς που θα δικαιούνται το προς θέσπιση Τέλος.
  4. Τέλος, πρόσφατα, κατόπιν σχετικής αναφοράς της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου για μη συμπερίληψη του Δήμου Θέρμου στους δικαιούχους φορείς του εν λόγω Αντισταθμιστικού Τέλους, υποβλήθηκε και νέο αντίστοιχο έγγραφο του Δήμου Θέρμου προς το αρμόδιο Υπουργείο (αριθμ. πρωτ. 4080/7-10-2016) και λήφθηκε, μάλιστα, και η 187/2016 αντίστοιχη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται λεπτομερής αναφορά στη διαχρονική πορεία διεκδίκησης του εν λόγω αντισταθμιστικού τέλους από τον Δήμο Θέρμου καθώς και πλήρης σχετική αιτιολόγηση της ορθότητας του αιτήματος.

Τέλος, προς επιβεβαίωση των παραπάνω επισυνάπτονται τα προαναφερόμενα σχετικά στοιχεία, έγγραφα και Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτών, καμία δικαιολογία δεν ευσταθεί πλέον για την αιτιολόγηση εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης της πανταχόθεν διάτρητης διαδικασίας που ακολουθήθηκε ως τώρα αναφορικά με το ζήτημα των κριτηρίων που τέθηκαν για να κριθεί ένας Δήμος δικαιούχος  αντισταθμιστικών ωφελημάτων από την εκτροπή του Ευήνου – πράγμα που οδηγεί σε εξαίρεση του Δήμο Θέρμου παρότι η περιοχή αναφοράς του υφίσταται τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις – και γι’ αυτό καλείται η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και οι συναρμόδιοι φορείς της κεντρικής διοίκησης να προβούν χωρίς καθυστέρηση στην άρση της αδικίας αυτής.

Από τον Δήμο Θέρμου