Προτάσεις της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΡΑ για τη σχολική στέγη

Προτάσεις της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΡΑ για τη σχολική στέγη

  • |

Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τις καταργήσεις- συγχωνεύσεις-αναβαθμίσεις σχολικών μονάδων, η παράταξή μας τοποθετήθηκε συνολικά επί του θέματος και υπέβαλλε συγκεκριμένες προτάσεις. Τονίσαμε πως η αύξηση της οργανικότητας ή  η ίδρυση σχολείου σημαίνει ουσιαστικά έγκαιρα και μόνιμα προσωπικό στα σχολεία, αποσυμφόρηση των πληθωρικών τμημάτων, εξυπηρέτηση όλων των αιτήσεων όσον αφορά την προσχολική αγωγή, νέες θέσεις εκπαιδευτικών και ενίσχυση ουσιαστικά, στο σύνολό της, της Δημόσιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΤΕΙΝΑΜΕ η Επιτροπή Παιδείας, μέσω των μελών της εκπροσώπων της Α/μιας και Β/θμιας  , έγκαιρα να αποστέλλει ερώτημα στους αρμόδιους που δεν είναι άλλοι από τους διευθυντές –ντριες και Προϊσταμένους –νες των σχολικών μονάδων, ώστε να κάνουν τις προτάσεις τους. Στη συνέχεια και σε συνάρτηση με τις προτάσεις των συλλόγων των εκπαιδευτικών να συζητείται το θέμα και να αναζητούνται οι κατάλληλοι χώροι για να αντιμετωπιστεί το σοβαρό κτιριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Αγρινίου.

Ειδικότερα για τα άμεσα ζητήματα, πέρα από τις ήδη κατατεθειμένες προτάσεις με τις οποίες συμφωνούμε, ΖΗΤΑΜΕ:

1.Στην πρωτοβάθμια:

Αύξηση της οργανικότητας με παράλληλη αναζήτηση αξιοπρεπούς κτιριακής κάλυψης των νηπιαγωγείων του Δήμου. Από 1/θεσιο σε 2/θ και από 2/θεσιο σε 3/θεσιο και 4/θεσιο των νηπιαγωγείων: 1ο,6ο,7ο,8ο,11ο,12ο,15ο,16ο Αγρινίου, 1ο και 2ο Αγ. Κωνσταντίνου , Λεπενούς, Δοκιμίου, 2ο Θεστιέων (υπάρχουν αντίστοιχες συγκεκριμένες προτάσεις).

Ίδρυση 6/θεσιου δημοτικού στο χώρο του 12/θεσιου 10ου δημοτικού σχολείου Αγρινίου, που λειτουργεί σαν 17/θέσιο και διώχνει παιδιά.

2.Στη δευτεροβάθμια:

Να εξασφαλιστεί η συνέχιση της φοίτησης στα παιδιά του ειδικού επαγγελματικού γυμνασίου και ο Δήμος να εξασφαλίσει χώρο και χρηματοδότηση για να λειτουργήσουν λυκειακές τάξεις και να ιδρυθεί ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής για τα παιδιά του ΕΕΕΕΚ.

  1. Άμεση μεταφορά του 7ου δημοτικού σχολείου στο νέο κτίριο, θέση που υποστηρίζει και ο Σύλλογος Γονέων.
  1. Να συζητηθεί άμεσα το ζήτημα του Ειδικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου ΕΛΕΠΑΠ και να αναζητηθεί λύση αξιοπρεπούς στέγασής του.

5.Να συζητηθεί, επίσης, συνολικά το σοβαρό κτιριακό πρόβλημα των νηπιαγωγείων. Πιστεύουμε ότι ο σχολικός χώρος λειτουργεί ως «τρίτος παιδαγωγός» και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη και διαμόρφωση συμπεριφοράς των παιδιών και κυρίως των νηπίων. Άποψη που καταδεικνύει έντονα και η ερευνητική βιβλιογραφία. Στον Δήμο μας, με μεγάλη ευθύνη όλων των δημοτικών αρχών, η κατάσταση των νηπιαγωγείων είναι απαράδεκτη και χωρίς την ευαισθησία, την επιμονή και την προσπάθεια των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να αποβεί και επικίνδυνη (εξωτερικές τουαλέτες, μία τουαλέτα για 50 παιδιά, χωρίς αυλές και εξαερισμό, στοιβαγμένα νήπια, καμιά υποδομή βοηθητικών χώρων για ολοήμερα κ.λ.π.)

6.Ο Δήμος να αξιοποιήσει τα ήδη δεσμευμένα από το σχέδιο πόλης οικόπεδα για σχολεία ή να προβεί έγκαιρα στην αγορά κατάλληλων οικοπέδων για την ανέγερση νηπιαγωγείων σταδιακά, αλλά στοχευμένα σε αναπτυσσόμενες περιοχές της πόλης.

7.Είναι προφανής η ανάγκη η πολιτική του Δήμου να στοχεύει εφεξής στη συστέγαση των νεοαναγειρόμενων δημοτικών σχολείων με τα αντίστοιχα νηπιαγωγεία της περιοχής. Αναγκαίο, επίσης, για τα ενοικιαζόμενα κτίρια, να ενημερώνονται οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των σχολείων από την προηγούμενη σχολική χρονιά για την ημερομηνία λήξης της σύμβασης με τον ιδιοκτήτη για τυχόν αναζήτηση καταλληλότερου κτιρίου.

  1. 8. Να προγραμματίζονται έγκαιρα, με το τέλος της σχολικής χρονιάς, εργασίες συντήρησης των κτιρίων ιδίως σε ό,τι αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.

Τέλος, καλούμε τον Δήμο, για να μη μείνει η πρόταση στα χαρτιά μόνο, αλλά να έχει πιθανότητες υλοποίησης, να αποστείλει μαζί με την πρόταση αναβάθμισης των σχολείων(που πρέπει να είναι αναλυτική και αιτιολογημένη) βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τις λειτουργικές ανάγκες των προτεινόμενων προς ίδρυση και αύξηση οργανικότητας σχολείων που θα εκδώσει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου. Η  διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη με βάση την αρ. πρ. 211744/ΓΔ4/23-12-2015 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που κοινοποιήθηκε μέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης και στον Δήμο. Επιτέλους ο Δήμος ας σκύψει με ενδιαφέρον πάνω στα προβλήματα των σχολείων της περιοχής αναλαμβάνοντας και τις ευθύνες που του αναλογούν, όχι με λόγια αλλά με πράξεις.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ