Ενημέρωση σχετικά με υγειονομικούς όρους λειτουργίας περιπτέρων – Απαγόρευση διαφημίσεων & προώθησης προϊόντων καπνού.

Ενημέρωση σχετικά με υγειονομικούς όρους λειτουργίας περιπτέρων – Απαγόρευση διαφημίσεων & προώθησης προϊόντων καπνού.

  • |

 

Το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπ. Οικ/κής Ανάπτυξης Δήμου Αγρινίου, ενημερώνει  τους εκμεταλλευτές περιπτέρων, ότι σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Υ1γ/ΓΠ/οικ. 47829/2017 (ΦΕΚ 2161 Β), όλα τα περίπτερα πρέπει να διαθέτουν άδεια πώλησης τυποποιημένων τροφίμων και ποτών.

Για το σκοπό αυτό, όσοι δεν διαθέτουν,   πρέπει άμεσα να απευθυνθούν και να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Αιτ/νίας (οδός Κύπρου – Διοικητήριο, Μεσολόγγι, τηλ.: 2631 361604)  ή το Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Αγρινίου (1ο χλμ Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου, τηλ.: 2641 363201).

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3730/08(ΦΕΚ 262 Α/23-12-2008) και του Ν. 4633/2019 (ΦΕΚ 161 Α), απαγορεύεται η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλον χώρος του περιπτέρου.

Η μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω επισύρει την επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

 

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ