ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ! ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ! ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!

  • |

Γιώργος Β. Σολτάτος
Εκλεγμένος Αντιπρόσωπος
ΤΟΕΒ Παραβόλας
Πρώην: Νομαρχιακός και Περιφερειακός Σύμβουλος!
Παραβόλα 30 Μάρτη 2022
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ !
ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΕΚΠΡΌΣΩΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!
Θέμα: Διακοπή Παροχής Ρεύματος ΤΟΕΒ Παραβόλας!
Αξιότιμοι Κύριοι!
Επανέρχομαι στο θέμα, της διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, από τα αντλιοστάσια
του οργανισμού, λόγω χρεών του προς την ΔΕΗ , για την οποία σας ενημέρωσα , με
επιστολή, προς την ΔΕΗ και που κοινοποίησα και σε εσάς, από την 22α Ιανουαρίου 2022,
χωρίς δυστυχώς να τύχει κάποιας προσοχής εκ μέρους σας, συμπληρώνοντας και κάποιες
ακόμα προσωπικές μου απόψεις και στοιχεία.
Είναι γνωστό ότι επί σειρά ετών, στην Διοίκηση του Οργανισμού και μέχρι τον Οκτώβρη του
2018 , συμμετείχαν στελέχη των Κοινοτήτων, που κάλυπτε ο Οργανισμός, πολύ γνωστά και
με δράση στα τεκταινόμενα της περιοχής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτό, αντικαταστάθηκε με Προσωρινό Διοικητικό
Συμβούλιο με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τότε με το υπ’ αριθμ.
Πρωτ.289966/44052/24.9.18 έγγραφο της!
Δυστυχώς η Διοίκηση που αντικαταστάθηκε, άφησε χρέη πάνω από 300.000 Euro, κυρίως
στην ΔΕΗ, η οποία στην διάρκεια της θητείας εκείνης της Διοίκησης έδειξε αν όχι “Ύποπτη”,
αδράνεια πάντως ανεξήγητη κατά την προσωπική μου άποψη.
Δεν άσκησε, ως όφειλε, την αναγκαία “πίεση” ή αν την άσκησε δεν απέδωσε, για την είσπραξη
των οφειλών του Οργανισμού προς αυτή , εξ όσων γνωρίζω!
Απεναντίας ,εξάντλησε την πίεση αυτή τόσον στην Διορισμένη Διοίκηση, όσον και
στην εκλεγμένη με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις που τελικά οδήγησαν στην διακοπή που
πραγματοποίησε στις αρχές Γενάρη, φέτος!
Και συγκεκριμένα:
1. Οδήγησε την Διορισμένη Διοίκηση σε “Συμφωνία αναγνώρισης και ρύθμισης- εξόφλησης
οφειλών ” την 3η Ιουλίου 2019, τέσσερις μέρες πριν των Εθνικών εκλογών!! Τυχαίο; ;;; Δεν με
πείθει!!
2. Στην εν λόγω “Συμφωνία”, δεν αναλύονται τα ποσά που προέρχονται από χρέος
κατανάλωσης ρεύματος και “ενδεχόμενα”, άλλες επιβαρύνεις (πιθανοί τόκοι ή και άλλες
δαπάνες) που και από πλευράς ” έντιμης ” συμφωνίας, θα αποτελούσαν “ισότιμη” γνώση
μεταξύ των συμβαλλομένων, αλλιώς είναι μια ετεροβαρής Συμφωνία σε βάρος Οργανισμού
που υπηρετεί αγρότες!
3. Οδήγησε στην υπογραφή της “συμφωνίας” σε περίοδο που οι καλλιέργειες βρίσκονται
στην κορύφωση τους και που οι Διοικούντες με δικαιολογημένη απόγνωση, προσπαθούσαν
να εξασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού προς όφελος και επιβίωση των
αγροτών μελών του!
4. Από τον Απρίλιο 2014, περίπου, που ο οργανισμός ανέλαβε την ευθύνη λειτουργίας των
αντλιοστασίων και μέχρι την 3η Οκτώβρη 2018, η ΔΕΗ είχε εισπράξει το ποσό των 2000
Euro το 2017 και 7.600 Euro περίπου τον Γενάρη του 2018, δεν προχώρησε σε καμία διακοπή
ρεύματος (εξ όσων γνωρίζω), παρόλο ότι κάθε χρόνο το χρέος αυξάνονταν σημαντικά!
5. Την 3η Οκτώβρη 2018, ανέλαβε την Διοίκηση το διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο το
οποίο το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς κατέβαλε το ποσό των 6.000 Euro!
6. Την 3η Ιουλίου 2019 η διορισμένη Διοίκηση (όπως προαναφέρθηκε), υπέγραψε για ποσό
που την 25η Μαΐου 2019, ανέρχονταν (σύμφωνα με την συμφωνία ), σε 215.000 Euro!!!!!!
7. Το έτος 2019 ο Οργανισμός μας, κατέβαλε συνολικά 24.000 περίπου Euro.
8. Το έτος 2020, ο Οργανισμός μας, κατέβαλε συνολικά 22.500 περίπου Euro.
9. Το έτος 2021, ο Οργανισμός μας , κατέβαλε συνολικά 54.700 περίπου Euro.
10. Την δε 5η Γενάρη 2022 , κατέβαλε 8.000 Euro και αμέσως η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα!!
Επομένως:
1. Από το 2014 μέχρι 3 Οκτώβρη 2018 (τέσσερα χρόνια), εισέπραξε μόνον 9.600 Euro και
δεν εκάνε καμία ενέργεια σε βάρος του Οργανισμού .
2. Από όταν ανέλαβε η διορισμένη Διοίκηση και εν συνεχεία η εκλεγμένη, η ΔΕΗ εισέπραξε
το ποσό των 115.200 Euro και προχώρησε σε διακοπή ρεύματος!
3. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσον το 2020, όσο και το 2021, ήταν χρόνια που εκτός της
πανδημίας η περιοχή , ένοιωσε και την υψηλότερη ξηρασία των τελευταίων χρόνων !
Με την ενέργεια αυτή, πέραν του ότι η ΔΕΗ, οδηγεί τους αγρότες στο σταμάτημα των
καλλιεργητικών ασχολιών, που στην συντριπτική τους (οι αγρότες), είναι νέοι, που κατέχουν
μικρές ιδιοκτησίες και τα τελευταία χρόνια έχουν δραστηριοποιηθεί στον αγροτικό τομέα
και που βλέπουν πλέον την επερχόμενη οικονομική καταστροφή τους και που οφείλεται
αποκλειστικά στις πράξεις ή παραλήψεις της κατά όνομα Δημόσιας Επιχείρησης .
Ταυτόχρονα με την ενέργεια αυτή, οδηγεί:
– Στην οικονομική απαξίωση της περιουσίας των κατόχων των 8.300 στρεμμάτων
που αρδεύονταν και που μετατρέπονται σε μη αρδευόμενα και η αξία τους μειώνεται,
τουλάχιστον, κατά 25.000.000 Εuro, κατά τους υπολογισμούς μου.
– Η απαξίωση αυτή, οδηγεί στην μείωση των Κρατικών Εσόδων λόγω μείωσης του ΕΝΦΙΑ .
– Στην μείωση των Κρατικών Εσόδων από την μη ύπαρξη εισοδήματος (φόρος εισοδήματος,
ΦΠΑ, κλπ.)!
– Στην αδυναμία κάλυψης των Ασφαλιστικών Εισφορών από την ανυπαρξία εισοδήματος, από
τους Αγρότες!
– Η τελική πτώχευση νέων οικογενειών και την εκ των πραγμάτων, μετανάστευση των νέων
ανθρώπων!
Αξιότιμοι κύριοι.
Σας ανέφερα τα γεγονότα, προσπαθώντας να μεταφέρω την αγωνία των συγχωριανών
μου ,που με τίμησαν με την ψήφο τους, αφού με εξέλεξαν σαν Αντιπρόσωπο!
Επειδή όμως η μακροχρόνια ενασχόληση μου με τα κοινά με έχει κάνει κάπως ποιό
προσεκτικό στις αξιολογήσεις και στις πολιτικές εξελίξεις, δεν θεωρώ απλώς πιθανό, αλλά
βέβαιο, ότι αυτή η ενέργεια της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (λέμε τώρα), δεν είναι
καθόλου τυχαία!
Και ειδικότερα:
Δεν πιέζε στην πληρωμή την τετραετία 2014- 2018 με την απειλή διακοπής ρεύματος, για
δύο πιστεύω λόγους:
α. Είτε για πολιτικούς , με την έννοια της πολιτικής “προστασίας” της τότε Διοίκησης και
επειδή η νυν Διοίκηση δεν είναι “αρεστή” στην σημερινή Κυβέρνηση που “ενδεχόμενα”,
αναπολεί το προηγούμενο “καθεστώς”!
β. Είτε “εσκεμμένα ” άφηνε να αυξηθεί το χρέος ώστε ο Οργανισμός να πέσει σαν “ώριμο
φρούτο” ,στα χέρια “στρατηγικών επενδυτών”, δηλαδή στην ιδιωτικόποίηση του!
Έτσι το έκανε τώρα που ενώ εισέπράξε ποσά 115.200, παρόλη την κρίση ,τόσο λόγω του
ιού, όσο και το χειρότερο της ξηρασίας , που κτύπησε τον Νομό τα έτη 2020 και 2021
και θεωρεί ότι πλέον η γενικότερη πολιτική συγκυρία ευνοεί την ιδιωτικόποίηση του
Οργανισμού!
Τι από τα δύο ισχύει;
Αξιότιμοι κύριοι.
Ειλικρινά θα ήθελα να μην δικαιωθούν αυτές οι εκτιμήσεις μου!
Αυτό όμως προϋποθέτει ότι η ΔΕΗ άμεσα:
– Προβεί σε άμεση επανασύνδεση της παροχής ρεύματος στα αντλιοστάσιο του Οργανισμού,
έτσι ώστε οι Αγρότες να προχωρήσουν στις καλλιέργειες.
– Τον Προσδιορισμό του πραγματικού χρέους, απαλλαγμένο από τυχόν άλλες επιβαρύνσεις
(τόκοι κλπ) .
– Μακροχρόνια ρύθμιση αποπληρωμής του ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, με δόσεις που να μπορεί
ο Οργανισμός να ανταποκριθεί .
Περιμένοντας τις επιβεβλημένες άμεσες Πολιτικές ενέργειες σας, έτσι ώστε οι εξαγγελίες
σας, περί “στοργής” και “ενδιαφέροντος”, που στην τελική, να μην είναι “κούφια” λόγια ,
ελπίζω να μην αναγκαστώ (μαζί με τούς κατοίκους των Κοινοτήτων), να προχωρήσουμε σε
κινητοποιήσεις και αντιδράσεις που τα αποτελέσματα των οποίων δεν θα είναι για κανέναν
ευχάριστα!
Με τιμή
Γιώργος Β. Σολτάτος
Υ.Γ. 1. Σε δύο, λογαριασμούς ΔΕΗ του Νοεμβρίου 2021, που έχω υπόψη μου αναφέρονται : α.
Αξία ρεύματος 339,71. β. Λοιπές χρεώσεις 92,27. γ. Ρήτρα αναπροσαρμογής 1.157,16!!!!! δ.
Τόκοι υπερημερίας 1.853,50 !!!
Με τόσους τόκους, πως να μην είναι κερδοφόρα η ΔΕΗ; ;;;
Υ.Γ. 2. Γειά και χαράς σας, ρε Πατριώτες και μένα οι παππούδες μου ήταν αγρότες!

Δικό σας!!

Εκτρωφείο Λαγων Καρφής Ευαγγελος