Ο Δήμος Αγρινίου και η Δημοτική Αστυνομία  ενημερώνουν  ότι η διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είναι σε εξέλιξη.

Ο Δήμος Αγρινίου και η Δημοτική Αστυνομία  ενημερώνουν  ότι η διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων είναι σε εξέλιξη.

  • |

 

Παρακαλούνται οι πολίτες, οι οποίοι κατέχουν οχήματα σε ακινησία,  να τα απομακρύνουν  από δημόσιους χώρους.  Εάν δεν αποσυρθούν από τον ιδιοκτήτη περιέρχονται στην κατοχή του Δήμου Αγρινίου  ο οποίος υποχρεούται να τα παραδώσει σε εταιρεία ανακύκλωσης.  Οι  πολίτες που  επιθυμούν  να κρατήσουν  το όχημα, πρέπει  να το  τοποθετήσουν  σε χώρο ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας τρίτου,  μετά από έγγραφη συγκατάθεση.

Με τη  συγκεκριμένη διαδικασία  αποδεσμεύεται  δημόσιος  χώρος , ενισχύεται η  προσβασιμότητα και   η δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης  μετά  την απομάκρυνση των οχημάτων σε ακινησία.

Η διαδικασία περισυλλογής συνδράμει ακόμη  στην εν γένει προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

 

 

 

 

 

 

 

Η   ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 

ΑΝΤΩΝΙΑ Ν. ΣΚΙΑΔΑ