Απολογισμός του 2015 την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

Απολογισμός του 2015 την Τετάρτη στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου

  • |

Ο Απολογισμός εσόδων- δαπανών, ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως του οικονομικού έτους 2015 είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006, στις 19 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, πραγματοποιείται η 3η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων απολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2015 Δήμου Αγρινίου . (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 206/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
2.Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2015 Δήμου Αγρινίου. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 207/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Εισηγητής και στα δύο θέματα θα είναι ο Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας.