Κερδίστε χρόνια με αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης

Κερδίστε χρόνια με αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης

  • |

Αποχαιρετούν την 35ετία χωρίς όριο ηλικίας οι άνδρες ασφαλισμένοι στα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ και Τραπεζών). Για όσους λοιπόν είχαν ασφαλιστεί πριν από την 31η-12-1982 και θεμελίωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία τους, η νέα πραγματικότητα (εφόσον δεν κατάφεραν να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 18η-8-2015) τους βάζει σε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης όπως και όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων.

Πλήρης σύνταξη, όριο ηλικίας 62 με 40 χρόνια ασφάλισης

Με βάση λοιπόν τη σχετική εγκύκλιο το νέο όριο ηλικίας αναζητείται στον πίνακα 1 (αφού ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης είναι 35 έτη και δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας).

Ομως στους χαμένους του Μνημονίου 3 υπάγονται και όσοι εργάζονται σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες αλλά είχαν προσληφθεί από την 1-1-1983 έως και την 31η-12-1992.

Για τη συνταξιοδότηση των ανδρών που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 31η-12-1982 έως 31/12/1992 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή μέχρι και την 18/8/2015:

● η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τον χρόνο ασφάλισης και ότι έχει συμπληρώσει και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας, όπου αυτό απαιτείται

● η κατοχύρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης προϋποθέτει ότι σε κάποια χρονική στιγμή ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 25 ετών χωρίς να έχει και την κατά περίπτωση απαιτούμενη ηλικία.

Παραδείγματα

Πλήρης σύνταξη, όριο ηλικίας 67 χρόνια

■ Ανδρας, ασφαλισμένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν από το 1983, ο οποίος το 2015 είναι 56 ετών και έχει 33 έτη ασφάλισης θα θεμελίωνε δικαίωμα συνταξιοδότησης (με πλήρη σύνταξη), ανεξάρτητα από την ηλικία του με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. Για τον προσδιορισμό των νέων προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του:

Εάν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης το 2017 θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση ηλικίας 59 ετών και 6 μηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2017 –οπότε και συμπληρώνει τον χρόνο ασφάλισης των 35 ετών- και τη γραμμή ηλικίας 58 του πίνακα 1).

Εναλλακτικά, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερη ηλικία:

α. αναγνωρίζοντας ένα έτος στρατιωτικής υπηρεσίας το 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2016 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας του, ενώ

β. αναγνωρίζοντας δύο έτη στρατιωτικής υπηρεσίας του 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2015 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 6 μηνών

■ Ανδρας, ασφαλισμένος στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ πριν το 1983, ο οποίος την 31/12/2015 είναι 58 ετών και έχει 33 έτη ασφάλισης θα θεμελίωνε δικαίωμα συνταξιοδότησης (με πλήρη σύνταξη), ανεξάρτητα από την ηλικία του με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης. Για τον προσδιορισμό των νέων προϋποθέσεων συνταξιοδότησής του:

Εάν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης το 2017 θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση ηλικίας 59 ετών και 6 μηνών -το 2017- (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2017 –οπότε και συμπληρώνει τον χρόνο ασφάλισης των 35 ετών- και τη γραμμή ηλικίας 58 του πίνακα 1).

Εναλλακτικά, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερη ηλικία:

α. αναγνωρίζοντας ένα έτος στρατιωτικής υπηρεσίας το 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2016 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση του 59ου έτους της ηλικίας του (το 2016), ενώ

β. αναγνωρίζοντας δύο έτη στρατιωτικής υπηρεσίας του 2015, συμπληρώνει 35 έτη ασφάλισης το 2015 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση ηλικίας 58 ετών και 6 μηνών (το 2016).

■ Ασφαλισμένος/-η με συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών, από 1/1/2013 και εφεξής δικαιούται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 67ου ή του 62ου έτους της ηλικίας αντίστοιχα (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε ήδη από τον ν. 4093/12 και δεν άλλαξε).

Στην περίπτωση της μειωμένης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση των τουλάχιστον 2,5 ετών ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

Ανδρες ασφαλισμένοι πριν το 1993, ασφαλισμένοι στο διάστημα 1983-1992

■ Ανδρας, ασφαλισμένος στο τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, σύζυγος από το 1985 γυναίκας με αναπηρία 82%, ο οποίος συμπληρώνει την 13/8/2015 το 55ο έτος της ηλικίας του και 24 έτη ασφάλισης δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015.

Το νέο όριο ηλικίας είναι 56 ετών και 9 μηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2016 –οπότε και συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης- και τη γραμμή της ηλικίας 55 του πίνακα 1).

■ Μητέρα παιδιού με αναπηρία 67% (που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 37 του ν. 3996/2011), ασφαλισμένη στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, η οποία το 2015 είναι 60 ετών και συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης τον Δεκέμβριο του 2015, δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015.

Το νέο όριο ηλικίας είναι 55 ετών και 11 μηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2015 -οπότε και συμπληρώνει 25 έτη ασφάλισης- και τη γραμμή της ηλικίας 55 του πίνακα 1), ηλικία την οποία έχει ήδη συμπληρώσει η ασφαλισμένη, επομένως, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης.

■ Αδελφή ατόμου με αναπηρία, ασφαλισμένη στη ΤτΕ, που συμπληρώνει το 2015 20 έτη ασφάλισης και το 54ο έτος της ηλικίας της, η οποία θα μπορούσε σύμφωνα με το προγενέστερο του ν. 4336/2015 νομοθετικό πλαίσιο να συνταξιοδοτηθεί ως αδερφή αναπήρου με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης ανεξάρτητα από την ηλικία της, δεν έχει θεμελιώσει δικαίωμα μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015.

Το νέο όριο ηλικίας είναι 60 ετών και 3 μηνών (όπως προκύπτει από τη στήλη του έτους 2020 και τη γραμμή της ηλικίας 55 του πίνακα 1). Συνεπώς η ασφαλισμένη αδελφή αναπήρου μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση αυτής της ηλικίας, εφόσον μέχρι τότε θα έχει συμπληρώσει και 25 έτη ασφάλισης και τότε θα πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 όπως ισχύουν.

Προϋποθέσεις με 15 έτη ασφάλισης

Σημειώνεται ότι για την περίπτωση συνταξιοδότησης με 15 έτη ασφάλισης δεν κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης (δηλαδή σε κάθε χρονική στιγμή, για τη συνταξιοδότηση αυτής της κατηγορίας απαιτείται η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών και του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας).

Ετσι όσοι έχουν κατοχυρώσει σχετικό δικαίωμα συνταξιοδότησης κατοχυρώνεται μέχρι 18/8/2015 και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναλύονται στον πίνακα 3.

Αντίστοιχα, όσοι εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες που ασφαλίζονται στα αντίστοιχα Ειδικά Ταμεία κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την 19η-8-2015 και εντεύθεν, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους μπορεί να αναζητηθεί στον πίνακα 2.

Η κατηγορία δε των ανδρών που δεν μπορούσαν να φύγουν με την 37ετία, γιατί δεν έπιασαν το σχετικό όριο το 2010, είχαν δηλαδή προσληφθεί κατά την περίοδο 1983-1992, ανδρών ασφαλισμένων που δεν είχαν 37 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 (οπότε θεμελίωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης ανεξάρτητα από την ηλικία τους), οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι αυτές που αντιστοιχούν στο έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.

Γι΄ αυτή την κατηγορία τα νέα όρια ηλικίας μπορούν να αναζητηθούν στον πίνακα 1 (αφού ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης είναι τουλάχιστον 35 έτη).